Trendspaning - Coworking Spaces

Trendspaning - Coworking Spaces

Företagandet förändras med allt fler startups och frilansare inom den digitala gigekonomin. Därför förändras även behoven på kontorsytor. Wework och United Spaces är bara ett par av exemplen på större aktörer som etablerat sig på marknaden. Du som fastighetsägare eller fastighetsutvecklare kanske bör fundera på om detta är en trend att haka på?

Hur används fastigheter och hur förändras denna användning? För en fastighetsägare är det viktigt att hänga med i de övergripande trender som sker i samhället, för att ens fastigheter fortsatt ska vara relevanta och attraktiva för användaren.

Världen förändras och aktörer inom fysisk handel svettas just nu över paradigmskiftet med ehandel, medan ägarna av logistikfastigheter drar i smilgroparna.

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt.

Skapa ett konto här

En annan stor trend att hålla reda på är hur arbetsformer förändras och vilka nya behov som ställs på kontorsmiljöer. För dig som fastighetsägare eller fastighetsinvesterare, bör du hålla dig uppdaterad.

Ändrade behov hos företag och arbetare

Arbetskraften är i allt högre grad flexibel idag, med en ökad andel frilansare, digitala nomader och gigjobbare som arbetar på distans via internet. Lägg därtill trenden de senaste årtiondena att nyutexaminerade är mer lockade av att starta och expandera småbolag - startups - än tidigare. Dessa typer av företag och företagare har helt andra behov på kontorsplatser än mer “traditionella” företag.

I denna trend med växande mängd arbetare med behov på flexibla arbetsplatser - det vill säga ökad mängd frilansare och startups med hög anställningstakt - kommer kontor fortsatt att behövas, men sättet som dessa kontor upplåts måste förändras. Frilansaren behöver kanske bara en sittplats ibland och behöver inte ens ha en fast egen plats, utan kan dela med andra. Startups kan snabbt växa ur sina kontor och flytta till nya ställen, men dessa företag kan också verka i en internationell miljö och behöva små säljkontor på samma premisser som frilansaren utomlands (eller i Sverige för utländska företag).

Möjligheterna på affärsverksamhet som internet och samverkan online har fört med sig, kräver även att fastighetsbranschen att hänga med.

Fastighetsägare måste anpassa efter behov: Coworking Spaces

Med dessa nya behov på kontorsmiljöer som frilansare och startups behöver, finns faktiskt något som fastighetsägare och fastighetsutvecklare kan göra för att sko sig på denna trend. Men hur möter man dessa behov på arbetsplatser? Svaret är Coworking Spaces.

Vad är ett coworking space? Det är en plats där ofta ett större antal företag och frilansare samlas för att dela på den yta som finns att tillgå. Kontorslösningarna som finns att tillgå är tämligen flexibla, och som hyresgäst kan man välja från att ha ett eget kontor med ett visst antal platser, till att bara ha en fast plats i en öppen miljö som man delar med andra eller så kallad “free seating” - att man får sätta sig där det är ledigt.

I hyran ingår, utöver tillgång till själva lokalen och sittplatser efter behov, oftast också tillgång till gemensamma utrymmen och funktioner som mötesrum, skrivare samt matplats. Dessutom är coworking spaces en kostnadseffektiv lösning för småföretagare att få tillgång till kontorsytor med alla de fördelar som det innebär jämfört med vaféer och hotellobbys.

Faktum är att coworking spaces tillgodoser många av de krav på flexibilitet som dagens företagare ställer, men utgör också en plats för likasinnade att utbyta idéer och nätverka - något som är av allt större vikt i dagens småföretagarlandskap.

Så om du är en fastighetsägare eller en fastighetsutvecklare, ta en närmare titt på om du på något sätt kan rida på denna våg och erbjuda coworking-ytor för svenska startups och småföretagare. Efterfrågan finns, vilket syns av att coworking spaces öppnats upp i många svenska städer, och till och med internationella storspelare som WeWork och United Spaces har nyligen öppnat upp i Stockholm. Kanske något att titta närmare på?


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: