Så påverkar valutarörelser när du investerar internationellt

När du investerar över gränserna, kan förändringar i valutakurser påverka din avkastning. Det kan både vara till din fördel och din nackdel, men det vet man inte på förhand. Samtidigt kan det fungera som en hedge om du annars har utgifter utomlands. Detta är vad vi tittar närmare på i detta inlägg.

I takt med att Tessin har expanderat utanför Sveriges gränser, har det gett investerare möjligheter att investera internationellt. Både svenska och utländska investerare kan då också få tillgång till investeringar i andra valutor än sin egna. Vi har i ett tidigare inlägg talat om vilken nytta det kan ha att diversifiera mellan valutor och hur det exempelvis kan fungera som en hedge för semestern eller en eventuell framtida utlandsflytt.

Redan nu har flera finländska case presenterats på plattformen, och flera nya är på gång. Samtidigt har antalet utländska investerare ökat när Tessin fått större utrymme i medier i fler länder. Som en naturlig följd därav, är det bra att reda ut hur investeringar i andra valutor fungerar i praktiken och vilka följder som valutafluktuationer kan ha.

Om valutakurser när du investerar via Tessin

När du investerar i en annan valuta via Tessin, är du vanligtvis exponerad mot valutakurser vid tre huvudsakliga tillfällen: när du betalar in lånebeloppet, när du får ränta och när lånet återbetalas till dig.

I allt större utsträckning, kommer du att se regelbundna räntebetalningar för Tessin-lån, exempelvis med halvårsvisa intervall. För ett lån med 24 månaders löptid, skulle du i sådana fall alltså få 3 räntebetalningar innan lånet återbetalas efter två år jämte då upplupen ränta.

Mellan alla dessa tidpunkter under de två åren, kan valutakurserna som bekant ändras. Det kan bli både till din fördel och din nackdel, men det är omöjligt att veta på förhand.

Hur valutakursen påverkar din ränta

Till exempel, om du investerade 10 000 euro den 1 november 2019, motsvarade det cirka 107 500 kronor när EUR/SEK-kursen var omkring 10,75. När du sedan får din första utbetalning av ränta ett halvår efter din investering, har valutakursen förmodligen rört på sig. För ett lån med 10 procent i ränta, är räntan i lokal valuta, det vill säga i euro, fortfarande 10 procent per år, men din avkastning i din egen valuta - kronor i detta fall - kan variera.

Om kronan försvagats så att kursen istället är 10,90 när du får dina 500 euro i ränta, tjänar du på detta och får 5 450 kronor i ränta istället för 5 375 kronor om kursen legat stilla. Din avkastning ligger då på 10,15 procent på årsbasis (5 450 * 2 /107 500) - alltså något bättre än i euro.

Tänk dock på att detta också kan fungera åt andra hållet: att kronan kan stärkas mot euron. Vid en växlingskurs på 10,50 vore din årsavkastning istället omkring 9,8 procent istället och du får 5 250 kronor. Dessa skillnader är däremot ändå förhållandevis små i kronor och ören.

Hur valutakursen påverkar återbetalningen av ditt lån

Där valutakursförändringar kan göra störst skillnad för dina investeringar, både i absoluta tal och i procent, är vid återbetalningen av ditt lån. Då rör det sig nämligen om störst belopp i form av hela ditt lånebelopp på 10 000 euro om vi fortsätter med exemplet, och alltså inte bara räntan. Kursen har då också haft längre tid på sig att fluktuera så sammantaget kan skillnaden i kronor och ören vara desto större, både uppåt och nedåt.

Återbetalning av dina 10 000 med en EUR/SEK-kurs på exempelvis 10,90 skulle ge 109 000 kronor, jämfört med de 107 500 kronor som du investerade. På samma sätt, ger kursen 10,50 dig tillbaka 105 000 kronor, alltså något lägre din initiala investering. Åt vilket håll valutakurser utvecklas över två års tid, eller hur mycket, är mycket svårt att veta på förhand, så du kan få mer, mindre, eller ungefär lika mycket tillbaka som när du först investerade.

Genom att sprida dina internationella investeringar i tiden, kan du sammantaget i viss utsträckning kontra dessa fluktuationer. Om kursen går ned och du förlorar på din ränta, samtidigt som du investerar i ett nytt lån, får du då detta nya lån “billigare” än ditt förra. Detta är också ett sätt att diversifiera.

Sammanfattningsvis, kan valutakursförändringar påverka din avkastning och hur mycket som återbetalas till dig för ditt lån. Det kan vara både till din fördel och din nackdel och det är mycket svårt att veta på förhand hur valutor rör på sig. Därför kan du se dina utlandsinvesteringar som extra diversifiering och det du förlorar på en dyrare semester, vinner du på högre återbetalning av ditt givna lån och vice versa.

Liknande artiklar

Du kanske även gillar: