Så gör du SEPA-betalningar när du investerar över gränserna med Tessin

Tessins plattform har öppnats upp över gränserna och det innebär att kapital nu flödar mellan investerare och projektägare i olika länder och med olika valutor. Men hur funkar det i praktiken att investera i en annan valuta än den egna när man investerar i utländska projekt via Tessin.

Att Tessin har blivit en internationell plattform för digital fastighetsfinansiering är goda nyheter för dig som investerare. Dels får du tillgång till att ytterligare diversifiera din portfölj med fler case och dels kan du nu också diversifiera mellan valutor. Fördelarna har vi pratat om i ett annat inlägg om hur det kan vara en hedge för semestern eller en utlandsflytt. Men hur gör du när du utför överföringen när du investerar i ett utländskt case och finns det avgifter som tillkommer?

Hur går det praktiskt till när du investerar i andra valutor?

När du väljer att investera i ett lån som marknadsförs på Tessins plattform och reserverat en andel, kommer du att få en betalningsinstruktion. Här kommer du att få information om beloppet som du reserverat samt betalningsmottagare. Du kommer att överföra din betalning till ett klientmedelskonto hos Zimpler som håller pengarna tills de utbetalas till låntagaren. Du får också information om OCR/betalningsreferens som du ska ange så att vi vet att det är just du som har skickat pengarna.

När du utför själva betalningen, gör du det som en SEPA-betalning. SEPA står för “Single Euro Payments Area” som alla EU-länder, däribland Sverige, är anknutna till. Detta gör att man smidigt kan skicka pengar över gränserna. För att undvika missförstånd, så rör det sig alltså inte om det som förut kallades för “utlandsbetalning”. Utlandsbetalningar görs numera enbart till länder utanför EU/EES.

Att göra en SEPA-betalning

När du gör en SEPA-betalning i din internetbank, ska du fylla i koderna SWIFT och IBAN. SWIFT-koden är en banks individuella “adress” och för eurobetalningar till exempelvis Nordea, är denna kod NDEAFIHH. På så vis vet din bank till vilken bank som den ska föra över pengarna. Det är ungefär som ett internationell clearing-nummer.

Sedan fyller du i IBAN som är ett kontonummer i internationellt format, som börjar med en landskod (“FI” för Finland, “SE” för Sverige och så vidare), följt av visst antal siffror beroende på land.

Dina egna SWIFT- och IBAN-uppgifter ska du också inkludera i de kontouppgifter som du anger till Tessin för de utbetalningar i form av räntor och amorteringar som ska sändas till dig i samband med att du har investerat internationellt.

Beroende på vilken bank du använder, kan det se olika ut när du ska göra överföringen. Överlag ska du dock gå in via en länk i stil med “utlandsbetalning”, “betala till utlandet” eller “SEPA-betalning”.

När du anger det belopp som du ska skicka, var då noga med att ange rätt valuta, exempelvis euro när du investerar i Finland. Du får också oftast ange vem som ska stå för kostnaden för överföringen men inom EU, oavsett valuta, är det standard att mottagaren och sändaren delar på kostnaden för överföringen.

Vad kostar det att göra SEPA-betalningar?

En vanlig uppfattning är att det kostar att betala till utlandet. Så har det nämligen alltid varit. Men i samband med att SEPA-betalningar introducerats, har också alla avgifter tagits bort för överföringar till andra EU/EES-länder. Det innebär att det är gratis hos alla banker att skicka pengar till andra länder via SEPA-betalningar.

Även om det är en SEPA-betalning du ska göra när du skickar pengar till utlandet, så finns fortfarande möjligheten kvar att göra "vanliga" utlandsbetalningar. Kom ihåg att dessa är två olika saker. För en utlandsbetalning, kan nämligen kostnader uppkomma och du kan välja mellan att din betalning kommer fram inom två dagar eller med Express inom en bankdag. SEPA-betalningar å andra sidan, är alltid mottagaren tillhanda senast nästkommande bankdag.

Sammanfattning av det praktiska när du investerar internationellt

SEPA-betalningar är ett väldigt smidigt sätt att föra över pengar i euros och som är tillgängligt hos alla svenska banker. Pengarna kommer fram redan senast nästa dag och överföringarna är helt gratis. Allt du behöver är att fylla i IBAN-nummer och SWIFT/BIC för mottagaren samt belopp och meddelande. Tänkt på att inte förväxla dessa med vanliga utlandsbetalningar som kan ta längre tid att genomföra och vara avgiftsbelagda.

Liknande artiklar

Du kanske även gillar: