Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Till vem överför jag det kapital som ska investeras?

Kapitalet överförs normalt sett till ett klientmedelskonto hos Zimpler AB som sköter in- och utbetalningar på projektägarens uppdrag. Zimpler AB bedriver betaltjänst enligt Lag (2010:751) om betaltjänster och har tillstånd från Finansinspektionen. I vissa fall överförs dock kapitalet istället direkt till projektägarens bankgirokonto utan Zimpler AB:s inblandning. Tessin tar inte under några omständigheter emot några in- eller utbetalningar och hanterar aldrig något kapital för någon part.

Till vanliga frågor