Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Om investeringar i tidigt projektstadium

Om investeringar i tidigt projektstadium

En del projekt som belånas via Tessin är i tämligen tidigt stadium. Det kan tyckas medföra ökad osäkerhet eftersom det ofta innefattar osålda ytor och tillfälliga vakanser, men det finns andra fördelar som belönas en tidig långivare. Det är nämligen så att man får bättre rätt i säkerhetsmassan med ett bättre inomläge i fastighetspanten.

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt.

Skapa ett konto här

När en projektägare genomför ett fastighetsprojekt med inriktning mot bostadsrätter, vare sig det rör sig om en nybyggnation eller förädling, tar han eller hon fram en plan för hur projektet ska finansieras. En del av det behövda kapitalet skjuts till av projektägaren själv, men därutöver behövs vanligtvis också extern finansiering i form av lån.

I många fall, består belåningen av ett byggkreditiv i botten samt annan belåning utöver det. För många projekt som marknadsförs via Tessin, är det just Tessin-lånet som är en del av denna övriga belåning.

Däremot, finns det projekt som befinner sig tidigare i processen och som finansieras via Tessin i detta tidiga stadium. I sådana fall, kan man säga att Tessin-lånet är ett alternativ till byggkreditiv. Men, eftersom projektet inte har kommit så långt, kan osäkerheten kännas som större för investerare, men det finns också fördelar med att vara en tidig långivare, vilket kan väga upp för risken med projekt i tidigt stadium.

Inga eller få försålda eller uthyrda ytor - större osäkerhet

För långivaren innebär det en ökad grad av trygghet att veta att det kommer att finnas köpare och hyresgäster till de ytor som uppförs. Att lägenheter är försålda eller bokade, innebär att långivaren får en tydligare indikation på att låntagaren kommer att kunna återbetala lånet jämte ränta vid lånets förfall.

Den rådande trenden på bostadsmarknaden är inte längre i lika tydlig uppgång som man kanske blivit van vid det senaste årtiondet.

Men även, om det ger ökad trygghet att lägenheterna är förbokade och att man därför kommer in senare i finansieringsprocessen som investerare, finns det andra fördelar med att vara en tidig investerare och ta mer risk.

Bättre inomläge för säkerheterna

Som långivare i ett tidigt stadium, får man bättre rätt i säkerhetsmassan om lånet är säkerställt (vilket samtliga lån som marknadsförs via Tessin är). Om ingen tidigare kreditgivare finns, kan nämligen du som lånar ut pengar via Tessin få bästa inomläge i fastighetspanten. Så på sätt och vis har man som tidig investerare bättre säkerhet än en senare långivare.

Det kan kanske låta paradoxalt, men denna bättre ställning i säkerhetshierarkin är en naturlig belöning för den tidigare investeraren för den extra risk som denne åtar sig. Liksom nämnt i föregående avsnitt, bedöms ofta osäkerheten som extra stor när man investerar tidigt, eftersom byggnationen är längre ifrån färdigställande och färre ytor är sålda eller uthyrda

Med det sagt, är det inte heller riskfritt att investera tidigt, men att som långivare inneha en fastighetspant med inomläge på till exempel 0 - 5 mkr är bättre än 5 - 10 mkr i händelse av att panten ska realiseras. I stället för en andrahandspantsättning, har långivaren istället bästa rätt till säkerheten.

Därför är det inte självklart att man som långivare avfärdar ett projekt som möjligt investeringsobjekt bara för att projektet befinner sig i tidigt stadium, utan man bör hålla i åtanke att myntet har två sidor.

Läs mer om inomläge och pant i våra inlägg om pant och borgen samt om skillnaden mellan blancolån och säkerställda lån.


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: