Investera i Fastighetsräntefonden på ditt ISK

Fastighetsräntefonden är en kreditfond som tagits fram genom ett samarbete mellan Tessin och fondförvaltaren Alfakraft. Fonden investerar i en diversifierad portfölj med säkerställda fastighetskrediter och innehåller alltså samma lån som du kan investera i direkt via Tessins plattform. Målavkastningen för Fastighetsräntefonden är 6-8 procent per år och risken förväntas vara låg. Det speciella är också att du som privatperson kan äga andelar i Fastighetsräntefonden direkt på ditt ISK.

Fastighetsräntefonden är en ny fond på marknaden och som kommit till genom ett samarbete mellan Tessin och fondförvaltaren Alfakraft. Fonden är en alternativ investeringsfond - en AIF - som är noterad på NGM sedan hösten 2019. Du kan investera i fonden på ditt ISK och minsta nyteckning hos Nordnet är 10 000 kr, medan minsta handelspost över börsen för befintliga andelar just nu är omkring 100 kr.

Genom att investera i Fastighetsräntefonden, får du tillgång till en bred portfölj av högavkastande svenska fastighetskrediter med underliggande fastighetspant. Fondens struktur går i korthet ut på att en investeringskommitté hos fondförvaltaren aktivt screenar de lån och projekt som presenteras på Tessins hemsida. Man sätter därefter ihop en diversifierad portfölj av fastighetskrediter med god riskspridning och en målavkastning på 6-8% per år.

Fastighetsräntefonden är unik i sitt slag och skiljer sig mot både andra räntefonder och fastighetsfonder. Genom att placera i räntefonder, får du oftast tillgång till ett paket av företags- eller statsobligationer vars priser kan vara volatila. Fastighetsräntefonden är inte heller lik fastighetsfonder, eftersom den istället är en kreditfond, vilket innebär att du får exponering mot fastighetsmarknaden, i form av säkerställda lån istället för fysiska fastigheter eller genom aktieägande.

Du kan läsa mer om Fastighetsräntefonden på fondens hemsida eller i fondens broschyr med information.

Investera i Fastighetsräntefonden på ditt ISK

När du investerar i Fastighetsräntefonden, får du tillgång till samma lån som annars marknadsförs via Tessins hemsida. Men istället för att du står som långivare på skuldebrevet, äger du istället en andel i en fond, men du har tillgång till samma underliggande tillgång.

En fördel med Fastighetsräntefonden är att du kan investera i fonden genom ditt investeringssparkonto. Detta kan innebära fördelar med skatten på ditt fondinnehav, tack vare schablonbeskattning på ett ISK, jämfört med den vanliga kapitalvinstskatten på 30 procent. Dessutom kan du lättare få en överblick över din sammanlagda portfölj och ditt Net Asset Value för dina investeringar i säkerställda fastighetskrediter.

Vad är Fastighetsräntenfonden?

Med Fastighetsräntefonden, förbättras dina möjligheter som privatinvesterare att få en bred exponering mot marknaden för fastighetsrelaterade affärer. Fonden är ett komplement till Tessins övriga produktutbud, alltså direktinvesteringar i fastighetskrediter och Tessins Låneportföljer som paketerar ihop flera lån.

Fastighetsräntefonden investerar i samma underliggande lån som presenteras på Tessins hemsida, med skillnaden att du får tillgång till en diversifierad portfölj med en fond där mottagna räntor och återbetalningar återinvesteras automatiskt, utan att du som investerare behöver göra något själv. Du kan njuta av att långsiktigt investera i en trygg och attraktiv räntefond med god riskjusterad avkastning.

En investeringskommitté går aktivt igenom alla case som presenteras på Tessin och väljer ut de som passar i Fastighetsräntefondens portfölj. Särskilt tittar man på riskspridning över flera segment på svenska fastighetsmarknaden, god avkastning samt att fastighetspant måste finnas som säkerhet för lånen.

Risken i fonden bedöms som liten och betecknas som 2 på en 7-gradig skala där 1 är lägst risk och 7 är högst risk. Det betyder däremot inte att avkastningen också förväntas vara låg. Målavkastningen ligger på 6-8 procent per år, vilket är ungefär var börsen statistiskt avkastar årligen i snitt. Men detta uppnås av Fastighetsräntefonden med lågt risktagande, varför den riskjusterade avkastningen kan förväntas vara mycket god med en hög förväntad sharpekvot.

Enligt ett pressmeddelande i januari, meddelar förvaltaren att 50 miljoner kronor redan har investerats i fonden och att ett fortsatt ökat inflöde prognostiseras. Snitträntan på underliggande lånen var då omkring 10,26 procent.

Läs mer om Fastighetsräntefonden och teckna andelar hos Nordnet (minsta investering 10 000 kr) eller Mangold (minsta investering 100 000 kr) idag. Du kan också handla fonden på sekundärmarknaden med minsta handelspost på omkring 100 kr.

Liknande artiklar

Du kanske även gillar: