Basel III - Varför bankers utlåning är begränsad

Fastighetsbranschens behov av finansiering för nybyggnation och befintligt bestånd har under lång tid varit omfattande och förväntas vara fortsatt stort de kommande åren. Totalt räknar Byggföretagen med ett finansieringsbehov på 374 miljarder kronor 2022, samtidigt ökar kostnaderna när bankerna stramar åt sin kreditgivning. Fintechbolagens lösningar kring finansiering kan snabbt svara upp för de växande finansieringsbehoven och fastigheter har bevisligen varit en lönsam tillgång i ett långsiktigt perspektiv.

Fastighetsbranschens behov av finansiering för nybyggnation och befintligt bestånd har under lång tid varit omfattande och förväntas vara fortsatt stort de kommande åren. Totalt räknar Byggföretagen med ett finansieringsbehov på 374 miljarder kronor 2022, samtidigt ökar kostnaderna när bankerna stramar åt sin kreditgivning. Fintechbolagens lösningar kring finansiering kan snabbt svara upp för de växande finansieringsbehoven och fastigheter har bevisligen varit en lönsam tillgång i ett långsiktigt perspektiv.

Regelverket Basel III ställer höjda krav på eget kapital och likviditet, vilket både innebär dyrare och mer åtstramad finansiering. Givet de stora renoveringsbehoven i det svenska lägenhetsbeståndet samt avsaknad av fullständig finansiering av nybyggnationer finns det en stor glapp i Sveriges totala fastighetsfinansiering de kommande åren. Globalt räknar man med att efterfrågan på andra lösningar än traditionella banklån uppgår till mer än 113 miljarder dollar (2020) och kommer att öka med 30 procent fram till 2027.

Vi ser ett stort finansieringsbehov framåt som bankerna inte kommer att kunna lösa. Sedan införandet av regleringsstandard med höjda kapitalkrav har utlåningen skärpts. Samtidigt behövs 60 000 bostäder per år byggas fram till 2030. Det är här som Tessins skalbara lösning kommer in i bilden, säger Heidi Wik, VD för Tessin Nordic Holding.
2020 antog Europaparlamentet delar av the Digital Finance Package som en del av resan mot att digitalisera den finansiella sektorn i EU. Detta möjliggör för crowdfunding-plattformar att enklare tillhandahålla tjänster på EU:s inre marknad. Tessin är Nordens ledande investeringsplattform för fastighetsfinansiering och har hittills förmedlat 4 miljarder kronor i fastighetsfinansiering genom att erbjuda investeringar från både privata och institutionella aktörer. Givet det stora upprustningsbehovet i Sveriges befintliga lägenhetsbestånd, samt åtskilliga nybyggnationer finns goda möjligheter för Tessin att växa med lån till dessa aktörer. Under 2021 ökade bolagets lån till befintligt bestånd med 45 procent.

Vår flexibla plattform skapar nya finansieringsmöjligheter för fastighetsbranschen samtidigt som vi skapar lönsamma investeringar för privata och institutionella investerare. Hittills har Tessin finansierat över 350 fastighetsprojekt och bidragit till byggnation av över 7 000 bostäder, säger Heidi Wik, VD för Tessin Nordic Holding.

Liknande artiklar

Du kanske även gillar: