Danmarks viktigaste tillväxtregioner

Danmarks viktigaste tillväxtregioner

Tessin ska inom kort expandera söderut till Danmark. Eftersom det är av största vikt för en fastighetsinvesterare att ha lokalkännedom om marknaden, tittar vi närmare på de fem viktigaste tillväxtregionerna. Även om Köpenhamn är den största och snabbast växande regionen, är tillväxten långt ifrån isolerad till huvudstaden.

Tessins expansion i Norden fortsätter. Redan tidigare, har vi tittat på de viktigaste tillväxtregionerna i Finland och nu fortsätter vi på samma spår, även om vi nu, istället för färjan österut, tar bron söderut till Danmark.

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt.

Skapa ett konto här

Vi återvänder dock till sidan 27 i Nordregios rapport, där vi kan utröna vilka regioner i Danmark där 80 procent av tillväxten fram till 2030 förväntas ske. Det rör sig främst om huvudstadsregionen, större delen av östra Jylland samt kring staden Odense på ön Fyn. Detta bekräftas också av Danmarks Statistik. Men låt oss titta på de fem viktigaste städerna som tillväxten kretsar kring.

Köpenhamn

Liksom kan utläsas via länken ovan från Danmarks Statistik, är Köpenhamn utan tvekan den allra viktigaste regionen där en befolkningstillväxt på 12 procent väntas de kommande 10 åren. Det motsvarar en inflyttning på cirka 93 000 personer som adderas till de befintliga 777 000 invånarna (juli 2018).

Huvudstaden är givetvis en viktig stad ur många aspekter. Köpenhamn utgör landets finanscentrum och huserar många storbolags huvudkontor som A.P Möller Maersk, Novo Nordisk och Carlsberg. Här återfinns också Danmarks äldsta universitet samt Nordens mest trafikerade flygplats, Kastrup, som är en hubb för SAS och som har 2 miljoner resenärer i månaden.

Aarhus

Liksom konstateras av både Nordregio och Danmarks Statistik, kommer en stor del av den danska tillväxten ske i östra Jylland. En av de viktigaste städerna i denna region, är Aarhus, som också är Danmarks näst största stad.

Staden är berömd för dess stora containerhamn, som är en av de största i norra Europa och var hälften av Danmarks containertrafik hanteras. Ända sedan medeltiden har jordbruksprodukter skeppats från denna naturliga hamn till Norge och Tyskland, men numera är hamnen utbyggd till att rymma världens största fartyg.

Aarhus är ett viktigt ekonomiskt centrum och här återfinns också många av Danmarks största företags huvudkontor, såsom Arla, Jysk och Vestas. Universitetet bidrar till att Aarhus är en stad med stort kunskapsfokus på arbetstillfällena och här bedrivs medicinsk forskning i stor utsträckning. Staden har också Danmarks yngsta befolkning.

Aalborg

Danmarks fjärde största stad (men tredje största kommun), och som också är del av tillväxtregionen östra Jylland, är Aalborg. Staden är belägen i norra Danmark och har en historia som dels en hamnstad under medeltiden till att bli en av Danmarks viktigaste industristäder under 1800-talet.

Numera, har dock den tyngre industrin avvecklats, och invånarna arbetar i kunskapsföretag och inom green tech. Universitetet som grundades 1974 har hjälp till mycket i denna utveckling och lockar många unga till att bosätta sig och stanna kvar i staden.

Odense

Odense är Danmarks tredje största stad och den största orten på ön Fyn. I likhet med de övriga nämnda städerna, har Odense varit en viktig hamnstad sedan lång tid tillbaka, vilket har fört med sig handel och stark sjöfartsindustri sedan mitten på 1700-talet. Här återfanns fram till 2012 Danmarks största skeppsvarv där några av världens då största tankers. Numera, byggs varvsområdet om till en företagspark med mer varierad industri. I övrigt, är tjänstesektorn numera dominerande i Odense och Syddansk Universitet är Danmarks tredje största universitet och lockar många unga till regionen.

Danmarks befolkning växer med nästan fem procent de kommande tio åren enligt Danmarks Statistik. De nämnda orterna är där större delen av tillväxten förväntas ske, men befolkningsökningen är långt ifrån isolerad till dessa områden. Håll utkik på Tessin för att se hur du kan få exponering mot den danska fastighetsmarknaden och ta del av denna tillväxt.


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: