Avkastning på investerat kapital

Hur hög avkastning på investerat kapital du har visar hur framgångsrikt du investerat. Oftast används begreppet när företags lönsamhet ska utvärderas. Det är enkelt att räkna ut hur hög avkastning på investerat kapital ett företag eller en privatperson har. Det är bara att dela investeringarnas avkastning med det egna kapitalet. Du kan lära dig mer om begreppet genom att läsa vår text Avkastning på eget kapital för- och nackdelar.

Hur hög avkastning på investerat kapital bör man ha?

Först och främst måste du ha en avkastning på investerat kapital som är högre än inflationen. Annars förlorar du i praktiken pengar fast ditt kapital växer. Att ha pengar på ett vanligt bankkonto i Sverige är ett exempel på detta. Räntan är helt enkelt så låg att den inte motsvarar prisökningarna. En förhållandevis låg avkastning på investerat kapital, låt oss säga 5 %, behöver ändå inte vara dålig om den är stabil över tid. 5 % i avkastning på investerat kapital, år efter år, är mycket för en privatperson.

Företag brukar sträva efter att ha en avkastning på investerat kapital på 7 % eller mer. Då talar man om en genomsnittlig årsavkastning. Vissa år kan det egna kapitalet och avkastningen minska om ett företag gjort investeringar som inte kommer att betala sig förrän senare.

Förhållandet mellan risk och avkastning

För att få en riktigt hög avkastning på investerat kapital måste du vara beredd att göra investeringar i sådant som marknaden i stort inte riktigt tror på eller ännu inte har “upptäckt”. Det innebär att du tar en högre risk än när du investerar i sådant som nästan säkert kommer att ge avkastning, fast på en lägre nivå.

Du kan naturligtvis ha tur och lyckas med en högriskinvestering men för att nå framgång i längden behöver du ha stora kunskaper om det du investerar i ifall du sätter ditt kapital på spel på det sättet. Det är detta riskkapitalister sysslar med. Det kan även jämföras med spelare som bara bettar på höga odds. Det kan fungera i längden, men då måste man har råd att förlora åtta gånger av tio.

Att köpa aktier i enskilda bolag med stor tillväxtpotential är en form av investering som kan ge enormt stor avkastning på investerat kapital. Investeringar med låg risk som bankkonton och räntebärande papper har istället det problemet att avkastning bara ligger på några få procent. Att hitta rätt balans mellan risk och förväntad avkastning är nyckeln till att få bra avkastning på investerat kapital i långa loppet.

Att investera i fastigheter ger ofta hög avkastning på investerat kapital

Vi på Tessin arbetar med en ny form av fastighetsinvestering via crowdfunding. Anledningen till att vi valt att verka inom fastighetsbranschen är bland annat för att avkastningen varit fantastisk i hela Norden under flera decennier. Svängningarna är heller inte riktigt lika dramatiska som när det gäller börsen. Vi menar helt enkelt att du har alla möjligheter att få en bra avkastning på eget kapital i förhållande till risken genom att gå in som investerare i de projekt som vi presenterar.

Liknande artiklar

Du kanske även gillar: