Avkastning på eget kapital - för- och nackdelar

Du som investerare har säkert hört uttrycket avkastning på eget kapital tidigare. På engelska förkortas det ROE (return on equity). Kort och gott handlar nyckeltalet om förhållandet mellan investeringarna och resultatet. Med andra ord hur lönsamt företaget är för aktieägarna. Ett grundläggande sätt att räkna ut avkastning på eget kapital är att dividera företagets resultat med det egna kapitalet. Då får man ut nyckeltalet som visar på lönsamheten. Nyckeltalet visar även på hur effektivt företagets ledning nyttjar eget kapital.

Att jämföra avkastning på eget kapital är en vanlig metod vid investeringar. Säg att du är ute efter att investera i aktier inom transport och hittar några potentiella bolag du vill köpa aktier i. Låt oss säga att två företag inom samma bransch har samma resultat vid slutet av året men ena företaget är hälften så stort som det andra och har också lägre eget kapital. Förenklat innebär det att det mindre företaget genererat samma resultat mycket mer effektivt än det stora och har därför bättre avkastning på eget kapital. Teoretiskt borde det därför vara bättre att investera i det mindre bolaget. Dock är det inte helt självklart.

Nackdelarna med nyckeltalet avkastning på eget kapital

Avkastning på eget kapital är också ett kritiserat nyckeltal eftersom det inte tar risk i beaktande. Kritikerna menar att om du som investerare enbart tittar på avkastning på eget kapital kan informationen bli snedvriden. Detta om bolaget i sig har mycket hög skuldsättningsgrad som i sin tur minimerar det egna kapitalet som ligger till grund för beräkningen av avkastning på eget kapital. Vad som menas är att företagen kan genom att skuldsätta sig öka avkastningen på eget kapital medan avkastningen i realiteten äts upp av lånens räntor. Avkastning på eget kapital visar därmed inte hela bilden av företagets lönsamhet utan enbart lönsamheten på eget kapital som aktieägare investerat.
Avkastning på eget kapital är definitivt ett bra nyckeltal att använda när du ska investera men det kan inte räknas som perfekt. Därför bör du se på nyckeltalet avkastning på eget kapital i jämförelse med andra nyckeltal. På så vis får du en bredare bild och inblick i det företag som su potentiellt vill investera i. Stirra dig därför inte blind på enbart avkastning på eget kapital utan ta fler nyckeltal i beaktande.

Intresserad av fastighetsinvesteringar? Läs mer om hur du kan får avkastning på ditt kapital genom tessin.se. Tessin är en digital investeringsplattform där du kan investera i olika fastighetsprojekt.

Liknande artiklar

Du kanske även gillar: