7 grader av ekonomisk trygghet - lev i ekonomiskt överflöd

7 grader av ekonomisk trygghet - lev i ekonomiskt överflöd

Vad sparar du till? Om man har ett tydligt mål, är det alltid lättare att motivera sig till att lägga undan en del av sin lön och investera istället för att konsumera för varje lön. För de flesta finns det något konkret som man sparar till, såsom en ny bostad, en semester, en ny båt eller liknande. Trots att man har sådana konkreta mål, är det många investerare som sparar till synes för investerandets skull - kanske med en vag förhoppning om en pension utan ett större inkomsttapp jämfört med löneinkomsten.

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt.

Skapa ett konto här

Nog är det sunt att ha en separat portfölj som bygger på ens förmögenhet och som inte är ämnad åt köpet av en särskild sak, bostad eller semester. Många är det som drömmer om fullständig finansiell frihet som uppnås när investeringarnas värde är så stort att man kan leva på dess avkastning. Däremot kan det verka abstrakt att spara utan mål, vilket också kan göra det svårt att motivera sig att lägga ned ordentligt med krut på att investera.

Vilket mål bör du ha? Eller snarare, vilken grad av ekonomisk frihet är du ute efter? Vilket mål du bör sätta för dig själv är individuellt och baseras på två faktorer: dels på dina förutsättningar och dels på hur dyr livsstil du behöver upprätthålla.

Olika grader av finansiell trygghet

Vi har alla olika förutsättningar för vad vi kan uppnå avseende finansiell trygghet. En nybliven pensionär utan större startkapital har svårare möjligheter att uppnå en sådanfinansiell frihet att portföljensavkastning överskrider det som spenderas, medan en person med goda inkomster har bättre möjligheter att uppnå ekonomiskt överflöd.

Att bygga en förmögenhet som medför att du kan leva i finansiellt överflöd från grunden sker inte över en natt. Det kräver lång tids arbete med ränta-på-ränta och målmedvetna investeringar. På vägen dit finns flera steg av finansiell trygghet. Sammantaget kan man identifiera sju steg, eller sju grader av ekonomisk trygghet om man så vill, från att uppnå finansiell solvens, till att slutligt kunna leva i fullkomligt ekonomiskt överflöd.

1. Finansiell solvens

Det första steget mot ekonomiskt oberoende är att bli ekonomiskt solvent, alltså att ha tillräckliga inkomster som täcker de månatliga utgifterna. När man sett till att man håller sig över ytan och tjänar mer än man spenderar, kan man bygga vidare och börja lägga undan pengar till att skapa sig en portfölj. Även om beloppen som sparas och investeras kan vara små till en början, är det viktigt att bara sätta igång och att successivt öka sitt sparande.

Finansiell solvens är det första steget att uppnå på vägen som investerare för den som precis börjat sitt första jobb eller som tar tag i sin privatekonomi för att finna ekonomisk trygghet på längre sikt. När du nått finansiell solvens och har en grundläggande försörjning från lön, kan du börja blicka mot nästa steg - att uppnå finansiell stabilitet.

2. Finansiell stabilitet

När du nått en nivå i din privatekonomi att räkningarna blir betalda varje månad, är det dags att ta nästa steg - att uppnå finansiell stabilitet. Det innebär att du skapar dig en buffert genom att lägga undan omkring en till två månadslöner på ett sparkonto med insättningsgaranti och med högsta möjliga ränta på marknaden.

Dessa undanlagda pengarska vara snabba att komma åt och är ämnade att användas för oförutsedda kostnader såsom akuta reparationer i hemmet (t.ex. nytt kylskåp eller att anlita rörmokare) eller att reparera bilen. Tänk därför på att ha åtminstone en del av pengarna separerade på ett annat konto än ditt lönekonto i samma bank, så att du inte behöver vänta 1-3 bankdagar innan pengarna är tillgängliga.

3. Frihet från skuld

Göran Perssons bevingade ord “den som är satt i skuld är icke fri” bör också delvis anammas av gemene privatsparare. All belåning är emellertid inte nödvändigtvis utav ondo, utan kan ge hävstångseffektier i privatekonomin, liksom vi nämnt i ett tidigare blogginlägg.

Dessutom kan bostadslån vara klokt, såtillvida räntan inte uppnår alltför höga nivåer. Man får helt enkelt finna en nivå av skuld som passar ens privatekonomi, utan att det känns som en börda. Dyra kreditkortsskulder, försenade räkningar och konsumtionslån gör du dock bäst i att betala av fortast möjligt.

När du passerat steget finansiell stabilitet ovan under punkt 2 och har en buffert, bör du redan från början bygga in diversifiering i din portfölj och sätt av en del av din portfölj till andra investeringar än indexfonder och aktier. Då kan du börja ta med lån via Tessin för att få exponering mot fastighetsmarknaden utan börsens volatilitet.

4. Ekonomisk trygghet

När du väl har satt snöbollen i rullning och fått fart på både sparandet och dina investeringar, är nästa steg att uppnå ekonomisk trygghet. Från att bara ha en buffert och vara skuldfri, till att nå ekonomisk trygghet, är ett större kliv och kräver mer sparat kapital och större möda.

Att ha ekonomisk trygghet innebär nämligen att avkastningen från portföljen ska, efter inflation, skatter och viss återinvestering, räcka till att täcka dina och din familjs grundläggande levnadsomkostnader. Detta innebär att till exempel dina kostnader för mat, transport, boende, telefoni och liknande basala kostnader helt ska kunna täckas av vinsten av din portfölj.

När du ekonomisk trygghet, kan du vara säker på att du kommer kunna fortsätta leva leva och bo som du gör, utan att du behöver bekymra dig för att bli vräkt eller inte ha råd att äta om du skulle bli av med jobbet. Detta steg täcker däremot inte någon överflödig lyx som semestrar, dyra kläder eller restaurang- och biobesök - sådant får du fortsatt finansiera med en löneinkomst.

5. Ekonomiskt oberoende

När du nått ekonomisk trygghet, kommer det gå förvånansvärt fort att nå nästa grad av finansiell trygghet tack vare ränta-på-ränta-effekten och att du sporras av att du ser din portfölj växa. Detta nästa steg innebär ekonomiskt oberoende, och det innebär kort och gott att din portföljs löpande avkastning täcker alla kostnader för att leva med samma standard som du gör just nu.

För att snabbt mäta om du är ekonomiskt oberoende, kan du räkna på om din årliga avkastning på din portfölj (efter skatt, inflation och återinvestering) är lika stort som din årliga löneinkomst efter skatt. Om det stämmer, så kan du tack vare din portfölj finansiera samma typer av semestrar, kläder och vardagslyx som du gör med bara din löneinkomst idag.

6. Finansiell frihet

Steget efter att din portfölj kan löpande finansiera samma nivå av levnadsstandard som du har idag, är att avkastningen räcker till nya utgifter som du tidigare inte haft råd med. När du nått finansiell frihet, har du möjlighet att ta ut svängarna och har råd att boka dyrare semestrar än tidigare, gå på dyrare restauranger och göra fler familjeaktiviteter med barnen.

När du har finansiell frihet, har du fler val att köpa saker som tidigare skulle givit dig magont för att du funderat över om du verkligen hade råd att köpa den, eller att på ett annat sätt, med din tid eller dina pengar, kunna dela med dig av ditt välstånd genom att hjälpa andra klättra på stegen.

7. Finansiellt överflöd

Det sista steget av finansiell trygghet på denna skala är finansiellt överflöd. Detta är en tämligen abstrakt summa pengar för de flesta, men innebär mer eller mindre att man har så mycket pengar att man inte hinner spendera den löpande avkastningen. Beroende på levnadsomkostnader, kan man säga att det rör sig om förmögenheter på hundra miljoner och uppåt för de allra flesta.

Med finansiellt överflöd har man kunna köpa allt man kunnat drömma om - lyxig villa och semesterhus vid Medelhavet, ny yacht och lyxiga skidsemestrar i Cortina och sommarsemestrar i Monaco. Aldrig mer ska du behöva oroa dig för pengar, såvida du förvaltar portföljen på ett sunt sätt med god diversifiering och utan att ta onödigt stora risker.

Olika förutsättningar - sikta på tre stycken - ett på kort sikt, ett på medellång sikt och ett på lång sikt.

Vilka nivåer ska du ha som mål?

Vi har alla olika förutsättningar när det kommer till att bygga en förmögenhet. Många faktorer spelar in när du planerar för hur långt du kan komma - bland annat beror det på en kombination av ålder, levnadsomkostnader och intjäningsförmåga.

Oavsett var du befinner dig i livet i övrigt, bör du välja tre av nivåerna ovan som mål: ett för kort sikt, ett för medellång sikt och ett för lång sikt.

Det kortsiktiga målet är bra att välja som är relativt när där du befinner dig idag. På så vis blir din resa mer konkret och du känner att du får vind i seglen och ytterligare motivation att jobba vidare. Utan detta kortsiktiga mål, kan resan mot ditt långsiktiga mål kännas överväldigande, varför det finns risk att man ger upp innan man börjar.

För den unga nyexaminerade, kan således tre mål vara att först bli fri från skuld (steg 3 - kort sikt), nå ekonomisk trygghet (steg 4 - medellång sikt) och sedan bli ekonomiskt oberoende (steg 5 - lång sikt). Är man däremot senare i livet och sätter igång när pensionen hägrar bara en handfull år bort, kanske mer rimliga mål är stegen 1-3 eller 2-4.

Vilka mål man väljer är högst individuellt, och målen bör också omvärderas allteftersom när du märker hur det går - kanske kan du sträcka dig till att nå ytterligare ett steg upp på skalan? Dessutom måste du också använda dina inkomster och månatliga utgifter när du sätter dig ned för att räkna på vad varje steg utgörs av omräknat i pengar. Om dina utgifter är lägre, kommer du snabbare att nå ekonomiskt oberoende än om du envisas med dyrt leverne.


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: