Ska man låna till att investera? Om hävstångseffekter

Ska man låna till att investera? Om hävstångseffekter

Det blir allt vanligare att nyttja så kallade hävstångseffekter när man investerar. Det innebär att man, utöver sina egna pengar, samtidigt investerar lånade pengar för att öka nettoavkastningen på sitt eget kapital genom att inlåningsräntan är lägre än avkastningen på investeringen. Det medför också en stor risk och du kan förlora mer än ditt insatta kapital. Här nedan går vi närmare igenom vad investeringar med hävstång går ut på och varför du bör vara försiktig med att använda denna strategi.

Investeringar är inte den otåliges väg till rikedom. Det tar oftast många år av enträget arbete och uppföljning av investeringarna att bygga sig en ansenlig förmögenhet och det är inte en sätt att bli rik över en natt. Sådana förhoppningar om kolossala värdeökningar på en förmögenhet utan att man lägger ned varken tid eller arbete är endast möjliga med spel och dobbleri. Då är dock sannolikheten störst att man istället förlorar hela insatsen och att drömmen om rikedom kommer att förbli en dröm. Det finns helt enkelt inga genvägar till en flådig vardag.

Beroende på din riskvilja som investerare, finns det emellertid möjligheter att accelerera byggandet av en större investeringsportfölj. Genom att utnyttja hävstångseffekter med främmande kapital (främst i form av lån), kan man öka avkastningen på sitt egna kapital. Hävstång är Private Equity-firmors främsta medel när de köper och äger bolag, men denna investeringsmetod är dock också mycket vanlig bland vanliga företag - där balansräkningen består av både eget kapital och skulder. Varje projektägare som marknadsför lån via Tessin tillämpar den här modellen, men också den gemene bostadsköparen som tar bostadslån för att finansiera en stor del av köpet, tillämpar också hävstång.

Hävstångseffekter kan givetvis också uppnås av privatpersoner som investerar i andra tillgångsslag än den egna bostaden. Även om metoden kan öka avkastningen för en investering, medför det samtidigt en högre risk för ett större bakslag - du kan nämligen förlora mer än det satsade beloppet. Här ska vi gå igenom hur man går tillväga för att uppnå hävstångseffekter på investeringar och kort se till vilka risker som är förknippade med denna form av investeringar.

Så fungerar hävstångseffekten

Hävstångseffekter (“leverage” på engelska) uppnås genom att man lånar pengar till en investering som komplement till sitt egna satsade kapital. Vinsten som kan uppnås genom hävstång är skillnaden mellan den avkastningen man får för investeringen och för den ränta som man betalar för lånet. Detta kan användas i alla former av investeringar och uppnås genom att man antingen lånar pengar för att investera eller bakvänt genom att man lånar mer pengar med investeringar som säkerhet. Låt oss illustrera detta med ett exempel nedan.

Utan hävstång

Föreställ dig att du erbjuds investera 50 000 kronor med löfte om 10 procent avkastning på årsbasis. Efter ett år har du således blivit 5 000 kronor rikare i form av ränta och du återbetalas 55 000 kronor.

Med hävstång

Man kan utnyttja hävstångseffekten genom att istället ta ett lån på 150 000 kronor med 5 procent ränta utöver dina egna 50 000 kronor för en motsvarande investering med 10 procent årsavkastning. På så vis vore den totala investeringen 200 000 kronor, men du har själv bara investerat 50 000 kronor av dina egna pengar.

När året är till ända och investeringen återbetalas, får du alltså de investerade 200 000 kronorna jämte avkastning på 20 000 kronor. Av detta ska du återbetala 150 000 kronor och ränta på 7 500 kronor (5 procent av 150 000 kronor).

Då återstår 62 500 kronor i form av återbetalning av ditt kapital och resterande delen av räntan som inte användes till att återbetala din långivare.

Som synes, får du då större avkastning. Tack vare hävstångseffekten är räntan på ditt egna kapital (även känt som RoE - “Return on Equity”) 12 500 kronor, eller 25 procent av ditt satsade kapital (12 500 kronor / 50 000 kronor). Detta är 2,5 gånger så mycket som om du inte investerat med lånade pengar.

Det kan te sig lockande att investera med hävstång, men det är också förknippat med hög risk. Som framstående ekonomen Milton Friedman har proklamerat: “There ain’t no such thing as a free lunch”.

Risker

I ekonomisk teori är hög avkastning också förknippat med hög risk - alltså att avkastningen ska spegla den risk som investeraren tar. Detta samband gäller också i detta fall, även om risken i den underliggande investeringen förblir den samma.

Den ökade risken har att göra med en situation då din avkastning uteblir. Om du exempelvis investerat i ett lån, kan det hända att lånet blir nödlidande och att låntagaren inte betalar till dig på utsatt tid. I en sådan situation måste du fortfarande betala tillbaka ditt lån till din kreditgivare jämte ränta.

För att fortsätta med exemplet från ovan, skulle det innebära att du ska återbetala 150 000 kronor och 7 500 kronor i ränta, samtidigt som du inte får ut något av din investering. I sådana fall måste du återbetala din gäldenär med dina egna pengar, snarare än pengar som du får från investeringen.

Omräknat innebär det att du har förlorat 207 500 kronor på din investering på 50 000 kronor, eller, med andra ord, strax mer än fyra gånger din insats. Det kan göra stora avtryck på din ekonomi.

Inför ett investeringsbeslut med inslag av hävstång, är det viktigt att ta hänsyn till annan privat belåning som studielån, billån, båtlån och, framförallt, bostadslån. Just bostadslånet i samband med bostadsköpet är dessutom ett klassiskt exempel på ett lån med hävstång. Se över din ekonomi i dess helhet för att se om du har råd med ytterligare lån i samband med investeringar. En klok devis att leva efter är att inte investera pengar som du inte har råd att förlora.

Sammanfattningsvis kan sägas att nyttjandet av hävstång är ett beprövat verktyg för att öka den egna avkastningen på investeringen. Men hävstångseffekten är också förknippad med högre risk och kan därför slå väldigt illa ut för privatinvesteraren, så använd den varsamt och endast om du har täckning för lånet. Du bör ha en sund och måttfull inställning till portföljbelåning och inte utsätta dig för större ekonomiska smällar än du klarar av att bära.

Observera att detta inlägg endast har ett informativt syfte om möjligheterna att nyttja hävstångseffekter och utgör inte ett investeringsråd. Du bör i alla lägen inte investera mer vad du kan förlora. Alla investeringar medför risk och vi uppmuntrar ingen att utsätta sig för mer risk än nödvändigt. Se vår sida om risker för mer information.

Du kanske även gillar: