Vilken typ av frågor besvarar Tessins kundtjänst?

Tessins kundtjänst svarar på allmänna frågor om Tessin samt är behjälplig för det fall du behöver teknisk assistans eller undrar hur det fungerar. Tessins kundtjänst är även behjälplig med att vidarebefordra dina frågor kring en specifik investering eller projekt till projektägaren.

Tessins kundtjänst besvarar dock inte frågor (a) hänförliga till en specifik investering eller projekt – alla sådana frågor vidarebefordras till projektägaren i fråga, (b) som berör skatt (c) av legal natur (d) om vilken investering eller projekt som rekommenderas.

Till vanliga frågor