Tessins kundservice svarar på allmänna frågor om Tessin samt är behjälplig för det fall du behöver teknisk assistans eller undrar hur det fungerar. Tessins kundservice är även behjälplig med att vidarebefordra dina frågor kring en specifik investering eller projekt till projektägaren.

Tessins kundservice besvarar dock inte frågor (a) hänförliga till en specifik investering eller projekt – alla sådana frågor vidarebefordras till projektägaren i fråga, (b) som berör skatt (c) av legal natur (d) om vilken investering eller projekt som rekommenderas.

Tillbaka