Vilken investeringshorisont bör jag ha?

Din investeringshorisont bör sammanfalla med den tidshorisont som fastighetsutvecklaren har. Tilltänkt investeringshorisont framgår normalt sett av investeringsmaterialet.

Till vanliga frågor