Vilka risker medför det att investera i fastigheter?

På Tessins plattform marknadsförs oftast mindre bolag med begränsade finansiella resurser. Fastighetsutvecklarna är oftast ute efter toppfinansiering av projekt med eller utan efterställda säkerheter. Detta innebär att investeringsprojekten normalt sett är förknippade med hög risk. I stort sett alla projekt som marknadsförs på plattformen är förknippade med risker som inte accepteras av kreditinstitut eller banker. Av denna anledning är den beräknade avkastningen ofta osedvanligt hög.

Vid bristande erfarenhet avseende fastighetsinvesteringar bör investeraren alltid redogöra med finansiella rådgivare, investeringsrådgivare, advokat, revisor eller liknande innan beslut om att investera i fastigheter fastslås. Risknivån i olika investeringsprojekt varierar och investeraren bör vara medveten om att en investering alltid är förknippad med risken att hela eller delar av investeringen går förlorad.

Läs mer om $LINK_RISKS$ i allmänhet. De mer projektspecifika riskerna framgår av det investeringsmaterial som projektägaren distribuerar till de investerare som reserverat andelar.

Till vanliga frågor