Vilka kontroller görs av bolagen som marknadsför sina projekt?

Innan Tessin upplåter sin plattform till en projektägare så görs en översiktlig, dock ej uttömmande, kontroll av projektägaren och dess företrädare. Kontrollen består av slagningar mot särskilda register i syfte att upptäcka träffar hos Kronofogdemyndigheten, Skatteverket samt utvalda domstolar. Tessin upplåter normalt sett inte sin plattform åt projektägare med återkommande och/eller allvarliga anmärkningar hos ovan nämnda myndigheter. Anmärkningar redogörs för i investerarmaterialet.

Till vanliga frågor