Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Vilka investeringsprojekt skulle Tessin rekommendera?

Tessin lämnar inga rekommendationer, råd eller garantier avseende några investeringar eller projekt. Tessin upplåter endast ett tekniskt verktyg samt en anslagstavla till projektägaren och har inget ansvar eller insyn i investeringen, marknadsföringen eller erbjudandet.

Till vanliga frågor