De projekt och investeringar som marknadsförs på Tessins plattform är normalt sett förknippade med hög risk. Vanligtvis handlar det om toppfinansiering med efterställda säkerheter, av projekt som drivs av mindre projektägare med högst begränsade finansiella resurser. I stort sett alla investeringar som marknadsförs på plattformen är förknippade med risker som inte banker eller kreditinstitut accepterar. Det är också anledningen till att den beräknade avkastningen ofta är osedvanligt hög.

I ljuset av ovanstående så är de projekt och investeringar som marknadsförs på plattformen endast lämpade för erfarna fastighetsinvesterare med goda möjligheter att tillgodogöra sig och utvärdera det enskilda projektet eller investeringen. Den som inte är att betrakta som erfaren fastighetsinvesterare bör alltid redogöra med relevant expertis såsom finansiella rådgivare, investeringsrådgivare, advokat, revisor eller liknande.

Tillbaka