Det är den enskilde projektägaren och dennes styrelse som i sin helhet ansvarar för investeringen, marknadsföringen och erbjudandet. Tessin upplåter endast ett tekniskt verktyg samt en anslagstavla till projektägaren och har inget ansvar eller insyn i investeringen, marknadsföringen eller erbjudandet.

Investerare som har frågor avseende en specifik investering är välkommen att använda sig av den frågefunktion som finns på plattformen där frågor om investeringen, bolaget och projektupplägget besvaras av projektägaren. Investerare har också möjlighet att kontakta Tessins kundservice som då vidarebefordrar frågorna till projektägaren.

Tillbaka