Det finns en stor mängd spännande fastighetsprojekt som inte kan genomföras på grund av bristande finansiering samtidigt som stora mängder kapital söker attraktiva avkastningsnivåer.

Ovanstående i kombination med en utbredd bostadsbrist leder till i slutsatsen att traditionella finansieringsmodeller inte är tillräckliga. På Tessins plattform ges privatpersoner och bolag möjligheten att investera i fastigheter utan mellanhänder.

Tillbaka