Det finns en stor mängd attraktiva fastighetsprojekt som inte kan genomföras på grund av bristande finansiering samtidigt som stora mängder kapital söker attraktiva avkastningsnivåer. Ovanstående i kombination med en utbredd bostadsbrist ger oss slutsatsen att det finns problem med exempelvis dagens finansieringsmodeller.

Exempel:

En fastighetsutvecklare avser att uppföra ett projekt med en total uppförandekostnad om 100 mkr. Banken beviljar ett lån på 60 mkr. Resterande 40 mkr måste alltså fastighetsutvecklaren finansiera genom eget kapital eller juniora (efterställda) lån, vilket är problematiskt för många fastighetsutvecklare. Även om fastighetsutvecklaren i fråga har tillgång till dessa 40 mkr så har denne ofta parallella projekt som kräver finansiering.

Det är alltså i gapet mellan bankens lån och den totala uppförandekostnaden som Tessin kommer in. Tessin ger fastighetsutvecklaren möjlighet att hitta investerare som är villiga att toppfinansiera projekt, fastighetsbolag eller fastighetsbestånd med goda avkastningsmöjligheter - utan höga förvaltningsavgifter, krångliga strukturer, dyra mellanhänder och anonyma fondstrukturer.

Tillbaka