Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Vad investerar man i?

Tessin erbjuder möjligheten att investera i fastigheter, vilket innebär att endast fastighetsrelaterade investeringsmöjligheter marknadsförs på plattformen. I dagsläget upplåter Tessin sin plattform endast till projektägare som avser att marknadsföra ej överlåtbara skuldebrev (direktlån).

Till vanliga frågor