Vad har jag för inflytande över investeringen och bolaget som jag investerar i?

Vid utställande av skuldebrev (lån) så har investeraren inget inflytande över bolaget. Däremot är låntagaren avtalsmässigt bunden att vidta respektive inte vidta vissa åtgärder i enlighet med skuldebrevet samt dess allmänna villkor. Investeraren överlåter enligt skuldebrevets allmänna villkor en stor del av sitt inflytande över investeringen till en låneagent, innebärande att det är agenten som exklusivt företräder samtliga långivare gentemot låntagaren i alla väsentliga avseenden, såsom utebliven återbetalning, realisation av eventuell pant etc. Notera även att låneagentens skyldighet att agera gentemot låntagaren förutsätter vissa majoritetsbeslut från långivarna samt att långivarna garanterar låneagentens kostnader och arvoden. De exakta villkoren framgår av skuldebrevet samt dess allmänna villkor.

Till vanliga frågor