Om ett bolag inte har möjlighet att återbetala ett lån enligt utsatt tidsplan så utgör det i regel en uppsägningsgrund enligt lånevillkoren. Låneagenten har endast mandat att agera förutsatt att långivare som representerar mer än 50 % av det totala utestående beloppet röstar för en uppsägning. Sker ingen uppsägning så löper lånet på med en dröjsmålsränta på ytterligare 5 % utöver avtalad ränta fram till återbetalningsdagen. Information om processen vid en försening samt om avtalad dröjsmålsränta finns angivet i skuldebrevets lånevillkor.

Långivarnas samtliga rättigheter utövas exklusivt och uteslutande att av Intertrust (Sweden) AB som anlitats av Låntagaren för att agera låneagent samt för att hålla säkerheterna för långivarnas räkning.

Tillbaka