Tessin Premium är ett nätverk bestående av investerare som investerat minst 500 000 SEK i de projekt som marknadsförts på plattformen under det senaste året. Som medlem i Tessin Premium får du tillgång till marknadsförda projekt 12 – 24 timmar före övriga investerare samt får förtur vid teckning och tilldelning.

Tillbaka