Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

När sker återbetalning?

Genom att investera i fastigheter via Tessins plattform har du utöver det investerade beloppet även rätt att erhålla angiven avkastning vid löptidens slut. Återbetalning ska ske enligt de villkorade datumen som finns specificerade i skuldebrevet.

Till vanliga frågor