Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Investerar Tessin i projekten?

Nej, Tessin investerar aldrig i några projekt. Däremot kan bolag som direkt eller indirekt kontrolleras av den registrerade AIF-förvaltaren Tessin Fonder AB eller som på annat sätt har kopplingar till Tessin Fonder AB komma att investera i projekten.

Till vanliga frågor