Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Hur sker inbetalning samt återbetalning i SEK från ett icke svenskt konto?

Inbetalning från ett icke svenskt konto för projekt i SEK sker som en utlandsbetalning med hjälp av IBAN och BIC. Återbetalning sker i SEK och växlas av den egna banken till lokal valuta.

Till vanliga frågor