Hur sker inbetalning samt återbetalning i EUR från ett svenskt konto?

Inbetalning från ett svenskt konto för projekt i EUR sker som en utlandsbetalning med hjälp av IBAN och BIC. Återbetalning sker i EUR och växlas av den egna banken till SEK.

Till vanliga frågor