Ditt konto behåller status som Tessin Premium så länge du investerar 500 000 SEK under en period på 12 månader och därefter i ytterligare två år.

Tillbaka