Tessins plattform består av ett tekniskt verktyg samt en elektronisk anslagstavla som fastighetsutvecklare kan nyttja i syfte att marknadsföra sin verksamhet för potentiella investerare.

Den som är intresserad av att investera i fastigheter kan undersöka utbudet av investeringsmöjligheter på Tessins plattform. När investeraren hittat ett intressant projekt är nästa steg att reservera andelar i projektet. En reservation är en icke-bindande intresseanmälan för att investera i ett specifikt projekt. Efter att en reservation genomförts så distribuerar fastighetsutvecklaren (normalt inom en vecka) ett utförligare investeringsmaterial via e-post till alla som reserverat andelar. Någon eller några dagar efter att investeringsmaterialet distribueras så erbjuds investeraren att genomföra sin investering genom att underteckna ett skuldebrev via den digitala signeringstjänsten Scrive. I samband med att skuldebrevet undertecknas via BankID uppstår juridisk bundenhet för investeraren.

Kort efter att investeraren undertecknat så skickas en betalningsinstruktion som anger vart kapitalet ska överföras och inom vilken tid.

Tillbaka