Hur följer jag min investering?

Fastighetsutvecklaren förser vanligtvis investerarna med löpande (kvartalsvis) uppdateringar om hur projektet eller investeringen fortlöper. Informationen är vanligtvis relativt kortfattad och överskådlig – typiskt sett kommuniceras inga finansiella rapporter eller nyckeltal.

Till vanliga frågor