Tessins roll är att tillhandahålla en plattform som erbjuder möjligheten att investera i fastigheter. I samband med detta företräder bolaget varken fastighetsutvecklaren eller investeraren. Tessin har inte någon direkt eller indirekt koppling, inflytande eller ansvar över projektägaren eller investeringserbjudandet. Tessin gör ingen bedömning av projektägaren eller investeringserbjudandet och ger inga som helst rekommendationer eller utlåtanden till någon part avseende investeringserbjudandet.

Tillbaka