Finns det någon koppling mellan Tessin och fastighetsutvecklaren?

Tessin har inte någon direkt eller indirekt koppling, inflytande eller ansvar över projektägaren eller investeringserbjudandet. Tessin företräder varken fastighetsutvecklaren eller investeraren, gör ingen bedömning av projektägaren och/eller investeringserbjudandet samt ger inga som helst rekommendationer eller utlåtande till någon part avseende investeringserbjudandet.

Till vanliga frågor