Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Betalar jag något courtage eller förvaltningsavgift?

Nej investeraren betalar varken courtage eller förvaltningsavgift. Däremot tar Tessin ut en avgift av projektägaren och/eller det bolag som är låntagare.

Till vanliga frågor