Är Tessins verksamhet registrerad hos Finansinspektionen?

Ja, Tessin är registrerad som ett finansiellt institut hos Finansinspektionen.

Till vanliga frågor