Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Är Tessins verksamhet registrerad hos Finansinspektionen?

Ja, Tessin är registrerad som ett finansiellt institut hos Finansinspektionen.

Till vanliga frågor