Ja, Tessin är registrerad som ett finansiellt institut hos Finansinspektionen.

Tillbaka