Är Tessin arrangör eller distributör av de erbjudanden som marknadsförs på plattformen?

Nej, Tessin tillhandahåller endast plattform bestående av ett tekniskt verktyg samt en elektronisk anslagstavla.

Till vanliga frågor