Investera i smålägenheter

Varför borde du överväga att investera i smålägenheter? Jo för efterfrågan efter smålägenheter är enormt stor, särskilt i storstäder. Sverige ligger, enligt statistik, i toppen bland de länder som har flest ensamhushåll i Europa. Det kan finnas många anledningar varför statistiken är så men om vi istället tittar på den efterfrågan på smålägenheter som skapas i och med detta fenomen, så kan det vara en bra idé att investera i smålägenheter. Genom Tessin kan privatpersoner investera i exempelvis smålägenheter tillsammans med andra som också vill investera i fastighetsprojekt men kanske inte vill investera enorma belopp. Denna typ av investeringform kallas crowdfunding och har vuxit sig starkare i Sverige under de senaste åren. Via Tessin görs allt digitalt. Bolaget som söker finansiering publicerar sitt projekt på Tessins anslagstavla. Du som har ett Tessin-konto kan sedan läsa informationen om varje projekt och hitta det projekt du vill investera i. Om du hittar ett intressant projekt där du kan investera i smålägenheter, visar du ditt intresse för projektet genom att reservera andelar. När det finns tillräckligt många investerare som slutfört sin investering och finansieringsmålet är uppnått är du en av flera investerare. Ni får alla samtidigt uppdateringar från projektägare via Tessin på regelbunden basis och kan följa projektets gång digitalt. När löptiden gått får ni sedan er avkastning som utlovats enligt projektets villkor. Kom ihåg att alla projekt är olika och du som exempelvis vill investera i smålägenheter bör läsa informationen om projektet och bolaget som söker finansiering noga. Om du är en mycket aktiv investerare och investerar mer än 500 000 kr under ett år får du tillgång till Tessin Premium. Ett exempel kan vara en investerare som investerat i smålägenheter samt flertalet andra projekt under ett år. Tessin Premium är ett nätverk för er som investerar mycket aktivt via Tessin och får därmed också tillgång till nya projekt aningen tidigare än andra Tessin-medlemmar. Läs mer om Tessin under Vanliga frågor.

Läs mer