Investera i lägenheter

Intresserad av att investera i lägenheter? Nu har du chansen att investera i lägenheter via Tessin. Tessin är en digital tjänst där aktörer inom fastighetsbranschen kan söka finansiering för sina fastighetsprojekt som du har möjlighet att investera i. Du kan alltså via Tessin hitta olika typer av fastighetsprojekt som söker kapital. Att investera i lägenheter har tidigare krävt stort kapital samt brett kontaktnät. Tessin möjliggör att du, tillsammans med andra investerare, får tillgång till att investera i lägenheter via en digital plattform. Tessin är registrerat som ett finansiellt institut hos Finansinspektionen. Vi erbjuder fastighetsutvecklare ett forum där de kan söka kapital genom att söka finansiering genom crowdfunding. Du som privatperson kan enkelt investera i lägenheter och andra typer av fastighetsprojekt genom Tessin. Du investerar i lägenheter genom att registrera ett konto hos Tessin. När du loggat in på plattformen får du tillgång till information om de projekt som söker finansiering. Du kan även anmäla ditt intresse för att investera i specifika projekt. Det gör du genom att reservera andelar. Detta är inte bindande men det är en förutsättning för att du ska kunna investera i projektet. När du investerar i lägenheter bör du vara medveten om att projekten på Tessin innebär höga risker. Höga risker innebär att din investering kan ge osedvanligt hög avkastning men innebär också att hela eller delar av din investering kan gå förlorad. Därför bör du som planerar att investera i fastigheter undersöka varje projekts beskrivning och villkor noga och utförligt. Om du saknar erfarenhet av att investera i lägenheter är det till fördel om du tar hjälp av en rådgivare innan du investerar. Via ditt Tessin-konto har du även möjlighet att ställa frågor om projekten till respektive projektägare. När din investering är genomförd får du kvartalsvisa rapporter på projektets status. Läs mer om de projekt som sökt finansiering via Tessin.