Investera i samhällsfastigheter

Fler investerare väljer att investera i samhällsfastigheter med anledning av ökad trygghetskänsla i jämförelse med andra typer av fastighetsinvesteringar. Det kan kännas tryggare att investera i samhällsfastigheter eftersom det i regel innebär stabila hyresgäster, långa hyresavtal samt lägre grad konjunkturkänslighet. Att investera i samhällsfastigheter innebär att du som investerare placerar kapital i fastigheter där olika typ av samhällsservice bedrivs. Exempel på detta kan vara vård- och omsorgsboenden, skolor eller andra typer av samhällsfastigheter. Det är fastigheter som brukas till övervägande del av skattefinansierad verksamhet. Fördelar med denna typ av investeringar är att samhällsfastigheterna ofta har bra lägen och stabila kassaflöden eftersom det ofta finns befintliga hyresgäster som nyttjar objekten. Att investera i samhällsfastigheter är en relativt ny investeringsform för aktörer i den privata sektorn. Detta eftersom denna typ av fastigheter har historiskt sett uteslutande ägts av kommun och landsting. Både kommuner och landsting har av olika anledningar valt att sälja fastigheterna och valt att istället hyra dessa av specialiserade fastighetsägare. Fastighetsägare som utvecklar och förvärvar samhällsfastigheter kan idag erbjuda dig som investerare att investera i sina projekt genom olika investeringsmetoder. Dessa digitala investeringsmetoder gör det enklare än någonsin att investera i samhällsfastigheter tack vare de plattformar som utvecklats. Du som investerare kan, tillsammans med andra, investera i samhällsfastigheter via Tessin. På Tessin marknadsför olika företag sina fastighetsprojekt eller förvärv av fastigheter. Genom Tessin kan dessa företag finansiera sina projekt och du, som vill investera i samhällsfastigheter, kan låna ut dina pengar till och få god avkastning på ditt kapital. Du investerar i samhällsfastigheter likt en bank som lånar ut pengar. Läs mer om hur du investerar via Tessin och börja investera i samhällsfastigheter idag. Observera att det alltid förekommer risker när du investerar, även när du väljer att investera i samhällsfastigheter. Om du saknar erfarenhet av att investera i samhällsfastigheter är det till fördel om du rådgör med en professionell rådgivare inför din investering.