Klagomålsformulär

Vi tar dina klagomål på största allvar. För att vi ska kunna ge dig ett så snabbt svar som möjligt ber vi dig att fylla i och skicka in nedanstående formulär.

För att vi ska kunna ge dig ett så snabbt svar som möjligt ber vi dig att ange följande:

  • Vilken avdelning hos Tessin som du haft kontakt med i ditt ärende
  • En beskrivning av klagomålet
Inkludera aldrig känsliga uppgifter så som kontonummer eller lösenord

Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.