Vikten av att investera avgiftsfritt

Vikten av att investera avgiftsfritt

Passiva investeringar i fonder är ett bekvämt och faktiskt effektivt sätt att få sitt kapital att växa över tid. Även med små belopp kan man få en portfölj med risken spridd över många bolag och tillgångsslag. Däremot finns många produkter på marknaden som säljs som premiumprodukter för vilka förvaltarna tar höga avgifter.

Fondsparandet är Sveriges vanligaste sparform. När du loggar in på ditt konto hos pensionsmyndigheten, kan du välja bland långt över 800 olika fonder att spara i fram till din pension. Men antalet fonder som bevakas av det oberoende fondanalysbolaget Morningstar är hela 24 000, så det finns en bred skara fonder att välja bland.

Utöver fonder, finns det även strukturerade produkter som är paket av flera olika finansiella instrument, till exempel en del indexobligationer och en del aktieoptioner, och dessa produkter ska enligt emittenten ge investeraren god avkastning medan det investerade beloppet inte kan förloras. Gemensamt för dessa produkter och för fonder är att den som sätter ihop produkterna eller fonderna och förvaltar dem tjänar sina pengar på avgifter som årligen uttas från fondens eller den strukturerade produktens förmögenhet.

Avgifter äter på din avkastning

Avgifter för fonder kan i värsta fall uppgå till uppemot 2 procent som tillfaller den som förvaltar fonden, men faktum är att det dessutom i prospektet kan framgå att även ytterligare kostnader ska täckas av fondmedlen. Om fonden dessutom investerar i andra fonder – så kallad “fond-i-fond” – så ska båda fondernas avgifter täckas. För dig som investerare innebär det att din vinst blir lägre eller, i värsta fall, att din förlust blir större om fonden går med förlust eftersom, avgifterna betalas oavsett resultat.

Även för andra produkter, såsom aktier, förekommer kostnader som du bör vara vaksam över på grund av att de kan äta på din avkastning om du inte är försiktig. Courtaget, det vill säga priset som du betalar till din mäklare, kan variera från mäklare till mäklare och kan i många fall vara mellan 39–99 kr per affär som utgångspunkt eller en viss procentsats på det investerade beloppet. Det innebär att om du investerar små belopp åt gången, kommer dessa kostnader ha större procentuell inverkan på din avkastning.

Ränta på ränta

Kraften av ränta på ränta och hur det kan vara din bästa vän, har vi tidigare talat om nyligen i blogginlägget "Varför din iPhone egentligen kostar 241 000 kr – Om ränta på ränta". Det fenomenet är verkligen investerarens bästa vän och sanningen är att den förlorar en stor del av sin kraft om den procentuella avkastningen förringas.

Men hur stor effekt kan det ha på avkastningen att årligen betala avgifter? Faktum är att det har större inverkan än vad man tror. Låt oss visa detta med ett exempel med en avgift på 2 procent – vilket kan låta som mycket men det är förvånansvärt vanligt med så höga avgifter. Vi antar också att investeraren i detta exempel åtnjuter en genomsnittlig årsavkastning på 7,5 procent, vilket är vad börsen historiskt har avkastat i genomsnitt.

Genom att investera 10 000 kr, skulle denna hypotetiska investerare efter 35 år tack vare ränta på ränta-effekten ha cirka 125 690 kr. Formeln för detta är 10 000 * (1,075^35).

Om samma investerare istället betalat 2 procent i avgifter varje år på sin förmögenhet, hade det totala beloppet däremot enbart varit 65 140 kr, med en liknande formel som ovan, fast med “1,075” utbytt till “1,055”.

Detta innebär att med avgifter på 2 procent per år, har ungefär hälften av investerarens potentiella förmögenhet “försvunnit” till förvaltarens eller bankers fickor. Men viktigast av allt är att det är avkastning som du går miste om, och det är något som du i allra högsta grad bör undvika.

Vilka alternativ finns?

Så vad kan man göra istället? Finns det andra alternativ än dyra fonder och finansiella produkter? Ja, det finns det faktiskt. En bra början är att flytta sina investeringar till någon av de renodlade nätmäklare som finns på marknaden och som pressar priser på courtage, vilket är bättre för dig som kund när du handlar med aktier – ett tillgångsslag utan årliga avgifter. Dessutom bör du leta efter fonder med låga avgifter och du kan numera också hitta fonder utan några som helst avgifter.

Men är Tessin ett bra alternativ? Absolut; sett ur ett avgiftsperspektiv blir det knappast bättre än så – det finns nämligen inga kostnader förknippade med att investera via Tessin. Hela avkastningen landar således i din egen plånbok. Som det borde vara alltså.

Du kanske även gillar: