Vi spanar in crowdfunding-universumet inför 2018

Vi spanar in crowdfunding-universumet inför 2018

2017 närmar sig sitt slut och 2018 står inför dörren. Därför är det hög tid att blicka framåt mot det nya året. Vi har därför tagit en paus från julstöket för att sätta fingret för att identifiera de fem viktigaste sakerna att hålla reda på inom crowdfunding och fastighetsbranschen:

1. Crowdfunding-utredningen redovisas

Regeringen tillsatte sommaren 2016 en utredning för att bilda sig en djupare insikt om den svenska crowdfunding-marknaden. Denna utredning var från början tänkt skulle redovisas i december 2017 men detta har skjutits fram till mars 2018 istället. Vi på Tessin kommer naturligtvis att följa resultatet och kanske kan vi vänta oss förslag på kommande reglering för ett förtydligande om spelreglerna för den svenska crowdfunding-branschen?

2. Blockchain och “Inital Coin Offerings”

Blockchain, Bitcoin och andra kryptovalutor har fullkomlig exploderat under 2017 och det har väl inte undgått någon som läser på affärsnyhetssidor hur Bitcoin passerar 1 000-dollarsnivåer med jämna mellanrum? Kryptovalutor är däremot bara en liten del av användningsområdet för blockchain. Denna teknologi kan användas till så mycket annat och på flera håll i världen undersöks hur detta kan appliceras istället för gamla lösningar för datahantering. Till exempel tittar Lantmäteriet på hur blockchain kan användas i samband med fastighetsöverlåtelser och Nasdaq undersöker hur teknologin kan användas för att lagra värdepapperstransaktioner.

Blockchain-teknologin används idag i vissa crowdfunding-ändamål genom att fungera på ett sätt som liknar aktier (investeraren får en “token” som medför någon rättighet gentemot utgivaren). Detta är ett mycket spännande användningsområde och kanske framtidens version av aktiehantering? Följ utvecklingen på området under nästa år!

3. Den globala utvecklingen av crowdfunding

Crowdfunding blir alltmer accepterat som både investeringsslag och finansieringslösning. Detta märks av att mer kapital allokeras till marknaden och snart är det inte bara “early adopters” som tillämpar crowdfunding. Vi tror att volymerna kommer att fortsätta öka under 2018 och att marknaden kommer att mogna ytterligare.

En fortsatt positiv utveckling av crowdfunding innebär mer kapital som investeras i fler projekt och även att aktörerna som tillämpar crowdfunding är större och mer etablerade. Det är också troligt att allt fler företag som tagit in kapital genom crowdfunding och crowdlending förut har mognat/genomfört sina projekt så att investerare får avkastning på sitt investerade kapital.

4. Svenska bostadsmarknaden

Bostadsmarknadens utveckling under kommande året är en riktigt het potatis. I slutet av 2017 har indikationer kommit om att den prisuppgång som rådde under lång tid, har stagnerat. Nästa år blir avgörande för om denna nedgång är en tillfällig svacka i en uppåtgående trend eller om det på allvar blir en sättning på marknaden.

Håll utkik efter den kommande regleringens effekter. Regeringen har i november 2017 sagt ja till ett skärpt amorteringskrav på en procent/år för hushåll vars lån uppgår till mer än 4,5 gånger av bruttoinkomsten. Detta kan få effekter på prisnivåerna i åtminstone de större städerna. Därutöver kan ytterligare lagändringar komma på tal, till exempel att ränteavdraget kan slopas. Mycket intressant att följa anser vi!

5. Brexit

Storbritannien är Europas överlägset största marknad för crowdfunding och utgjorde år 2015 80 procent av den totala europeiska marknaden. Storbritannien har också varit tidigt ute med att reglera denna bransch och kunnat följa upp konsekvenser av regelverket. Därför bör var och en som är intresserad av crowdfunding, följa Brexit-förhandlingarna för att få en uppfattning om hur britternas utträde ur unionen kan komma att påverka crowdfunding-sektorn på kontinenten.

Brexit kan även innebära ökade internationella investeringar på den svenska marknaden, vilket skulle ge en positiv effekt på vår inhemska ekonomi. Både fastigheter och företag är potentiella investeringsobjekt. Detta är däremot svårt att säga med säkerhet redan idag, utan vi måste först och främst invänta besked om det blir ett hårt eller mjukt brittiskt utträde.

Du kanske även gillar: