Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Varför skriver vi inte mer om projekten?

Varför skriver vi inte mer om projekten?

Många hör av sig till oss och undrar varför projektbeskrivningarna är lite luddiga och inte innehåller bolagsnamn, fastighetsutvecklarnas namn och tidigare referenser. Vi förstår att det kan verka lite konstigt - men det har sin förklaring. Låt oss reda ut varför.

Privata vs. publika bolag

I Sverige skiljer man på privata och publika bolag. Bolagsverket beskriver skillnaden som följande:

  • Ett publikt aktiebolag är ett företag som erbjuder aktier på den öppna marknaden. Det innebär att företaget kan annonsera om eller på annat sätt uppmärksamma omvärlden om möjligheten att köpa eller teckna aktier i företaget. Bara publika aktiebolag får handla med aktier på en svensk eller utländsk börs eller någon annan organiserad marknadsplats.

  • Ett privat aktiebolag får inte sprida aktier, teckningsrätter, skuldebrev eller teckningsoptioner genom annonsering. Det är inte heller möjligt att på annat sätt erbjuda fler än 200 personer rätt att teckna aktier eller värdepapper.

Ett publik aktiebolag kännetecknas av att det innehåller skrivningen "(publ.)" i namnet, medan privata bolaget bara följs av AB eller Aktiebolag. Ett publikt aktiebolag måste minst ha ett aktiekapital på 500 000 kr, medan ett privat bolag endast behöver 50 000 kr.

Projektbolag i fastighetsbranschen

I fastighetsbranschen är det vanligt att specifika projekt genomförs i dotterbolag, vilket vanligtvis kallas projektbolag. Projektbolagen är ofta privata aktiebolag med 50-100 000 kr i aktiekapital.

När en fastighetsutvecklare marknadsför sig på Tessin annonseras alltså inte ett direkt erbjudande om investering i ett visst bolag, utan när du reserverar andelar gör du en intresseanmälan där du indikerar ett belopp du kan tänka dig att investera.

Fastighetsutvecklaren väljer sedan om företaget ska skicka ut ett riktat erbjudande till dig baserat på den informationen.

I det riktade erbjudandet framgår det vilket bolag det gäller, projektkalkyler och annat för att du ska kunna ta ställning till om du vill investera eller inte. På så sätt har fastighetsutvecklaren kontroll över att inte fler än 200 personer får rätt att teckna aktierna.

Läs mer om hur det fungerar under Vanliga frågor.

Du kanske även gillar: