Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Varför finns det en minimiinsats på Tessins investeringar?

Varför finns det en minimiinsats på Tessins investeringar?

Tessin grundades med målet att ge fler möjligheten att direktinvestera i fastigheter. Därför kan det tyckas förvånande att de flesta investeringar har en relativt hög minimigräns.

Skälet är ett lagkrav som Tessin inte rår över.

Den svenska aktiebolagslagen inverkar på Tessins verksamhet och dess plattform på flera sätt. Enligt aktiebolagslagen får privata bolag enbart rikta emissionserbjudanden till en krets som i förväg anmält sitt intresse för en särskilt typ av investeringar – vilket sker i och med att man blir Tessinmedlem. Detta är alltså anledningen till varför du först måste registrera dig som medlem hos Tessin innan du kan se och ta del av investeringarna.

Nästa begränsning består i hur många som maximalt får teckna sig i ett och samma erbjudande i ett privat bolag. Denna maxgräns ligger på 200 personer.

Detta medför att de projektägare som använder sig av Tessins plattform måste sätta en minimiinsats för varje investering. Eftersom endast 200 investerare kan accepteras i varje investering kan denna miniminsats inte sättas alltför lågt. I sådana fall finns det risk för att projektet måste stängas utan att nå upp till investeringsmålet.

Det är projektägaren som beslutar om minimiinvesteringen, normalt sett brukar den uppgå till 25 000 eller 50 000 kronor.

Vän av ordning gör här en snabb huvudräkning och konstaterar att 200 x 50 000 bara blir 10 miljoner. Hur går det ihop när många av investeringarna har ett betydligt högre investeringsmål?

Modellen bygger givetvis på att en del av investerarna bidrar med högre summor.

För att uppmuntra till detta har Tessin Premium skapats. Det är ett nätverk för dem som investerat minst 500 000 kronor i de projekt som marknadsförs på Tessins plattform under ett och samma år. Premiummedlemmarna blir informerade om projekten 12–24 timmar i förväg och har förtur vid teckning och tilldelning. I gengäld investerar de belopp som ligger en bra bit över minimiinvesteringen.

Genom att ge vissa storinvesterare förtur kan minimiinvesteringen hållas nere och fler kan därmed prova på att direktinvestera i fastigheter.

Du kanske även gillar: