Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Vad kan man egentligen investera i?

Vad kan man egentligen investera i?

Att hänga med i svängarna när man pratar fastighetsinvesteringar är inte alltid så enkelt.

För att göra det lite lättare har vi därför sammanställt de vanligaste typerna av projekt och fastighetsslag.

Typer av utvecklingsprojekt

Nyproduktion

Nyproduktion innebär att fastigheter uppförs för ett specifikt ändamål. Nyproduktion kan exempelvis ske i form av hyresfastigheter, bostadsrätter, kommersiella fastigheter eller samhällsfastigheter. Vid nyproduktion krävs ofta att marken är detaljplanerad för sitt ändamål och att utvecklaren får bygglov.

Förädling

Fastighetsförädling är en värdeskapande process som innebar att utvecklaren förändrar fastighetens utformning för ett bättre utnyttjande. Exempel på förädling är råvindskonvertering eller annan bostadskonvertering.

Förvaltning

En förvaltningsfastighet förvärvas oftast med ett långsiktigt perspektiv i syfte att generera hyresinkomster, värdestegring eller en kombination av dessa. Många äger exempelvis hyresfastigheter utan avsikt att sälja den vidare och låter den fungera som en real tillgång med stabil avkastning över tid.

Typer av fastigheter

Kommersiella fastigheter

Kommersiella fastigheter är normalt byggda för specifika ändamål, allt ifrån kontorslokaler, industrilokaler, butikslokaler, festlokaler eller restauranglokaler.

Samhällsfastigheter

Samhällsfastigheter, eller publika fastigheter som de ibland kallas, är oftast avsedda för verksamheter inom om vård, skola och omsorg. Genomgående är att lokalerna direkt eller indirekt är finansierade med skattemedel och ger en nytta för samhället genom den service som bedrivs där.

Bostadsfastigheter

Byggnader som nyttjas helt eller delvis som boende, inklusive alla slags därmed förknippade anläggningar som exempelvis garage. Exempel på bostadsfastigheter är hyresrätter, bostadsrätter, radhus eller villor.

Du kanske även gillar: