Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Vad är investering? Olika synsätt för dig som vill lära dig mer

Vad är investering? Olika synsätt för dig som vill lära dig mer

Det vanligaste svaret när, man ställer frågan "Vad är investering?" är oftast en typ av investering som innebär ägande. Vissa tänker på aktier, som går ut på att du investerar i certifikat som visar på att du äger en del av ett företag. Andra tänker på affärsverksamheter, där du satsar pengar och tid på entreprenörskap. Många svarar även att en investering är att köpa fastigheter eller värdefulla objekt som exempelvis guld eller konst som eventuellt kan öka i värde.
Kan investeringar göras i andra former än ägande? Svaret är ja. Det finns en hel del andra varianter av investeringar som du kan göra utan att du äger något konkret, förutom de pengar du investerar. Det innebär i regel att du investerar i lån av något slag. Med andra ord, du blir en slags bank. Obligationer och till och med ditt sparkonto kan ses som investeringar i och med att du lånar ut dina pengar till en viss avkastning. Att investera i form av lån är ofta förknippade med lägre risker än vad gäller investering i ägandeform. Det ger konsekvensen att avkastningen också är lägre. Undantaget är en relativt nyetablerad investeringsform som du kanske hört talas om, crowdfunding. I denna typ av investering lånar du ut dina pengar till ett ändamål, ofta med en förutbestämd avkastning. Men avkastningen är ofta beroende av resultatet av ändamålet och har därför högre risknivå, som i sin tur gör att avkastningsnivån är högre.

Andra former av investeringar

Vad är investering för dig? Ordet investering kan ha olika betydelse för olika människor. Till större del handlar investeringen om investerade pengar men ibland räknar man även in andra faktorer utöver det monetära. I Sverige erbjuds kostnadsfri utbildning men det är trots detta vedertaget att kalla utbildning för investering. I de länder där utbildningen inte är kostnadsfri är det mer vanligt att utbildning naturligt ses som en investering även ur ett monetärt perspektiv. Enligt den språkliga definitionen av investering, är en investering en insats vars syfte är att bringa avkastning. Utbildning kan ge avkastning i form av bättre jobb samt högre löner och passar därför också in i definitionen om vad en investering är.

Vad är inte en investering?

När det kommer till marknadsföring är det ofta hänt att företag marknadsför produkter genom att försöka övertyga köparen till att uppleva att köpet är en investering trots att det kort och gott handlar om konsumtion. Att säga att ”Investera i din hälsa genom att köpa det här brödet” kan ju vara delvis sant men är trots allt konsumtion med en täckmantel och bör därför inte räknas som en investering av något slag.

Du kanske även gillar: