Vad är investering? Definition av begreppet

Vad är investering? Definition av begreppet

Du har säkert hört ordet investering många gånger i olika sammanhang men vad är egentligen en investering? Definitionen av begreppet är tydlig men tolkningsbar. Investering definition: att man medvetet väljer att göra en insats i form av pengar eller tid för att uppnå en viss nytta. När det gäller privatekonomi kan man även se olika källor definiera investering som en sparandeform med avkastningsmål.

Investering – definition i olika sammanhang

Inom privatekonomin kan investeringar se olika ut. Dels kan investeringarna räknas in i sparande. Då brukar man tala om investeringar i värdepapper. För att en investering ska definieras som en investering och inte rent sparande är det vanligt att man skiljer på dessa två genom att skilja på syftet med sparandet. Ett traditionellt sparande innebär att uppnå en viss summa medan syftet med en investering alltid är att skapa vinst i form av avkastning. Målet med investeringen är alltså att pengarna ska växa av sig själv. Vanliga exempel på denna typ av investeringssparande är exempelvis fastighetsinvesteringar och investeringar i konst eller ädelmetaller som ofta ökar i värde över tid. Ytterligare en skillnad värd att lyfta fram, en investering kan gå med förlust medan ett sparande är statiskt och påverkas endast av de insatser man gör.

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt.

Skapa ett konto här

Samhällsgynnande investering

Om man jämför investering inom privatekonomin med samhällsekonomin ser man en viss skillnad på definition. Den gemensamma nämnaren är att investeringen har ett syfte att göra vinst på något sätt. Dock räknas vinsten inom samhällsekonomin ut beroende på hur många som gynnas av investeringen. I det privatekonomiska sammanhanget är det endast vinst för personen som investerar. Ett exempel är väg- och järnvägsinvesteringar. Investeringen räknas som en god investering när nyttan av utökat väg- och järnvägsnät gynnar många. Vinsten kan då mätas i exempelvis att fler människor får kortare resväg till arbetet som i sin tur kan leda till att fler får arbete. Att fler arbetar gynnar skatteintäkterna.
Ibland kan man se investeringsmöjligheter som kan ha en samhällsgynnande effekt även om investeringen görs av en privatperson med vinstsyfte. På senare år har tillväxten av crowdfunding i Sverige vuxit samhällsnyttiga projekt som privatpersoner kan investera i blir allt mer vanliga.
Det gemensamma alla sammanhang delar, när det gäller definitionen av investering, är kort och gott att man gör en insats i tid eller pengar som man medvetet väljer att investera för att uppnå någon form av nytta. Ur det privatekonomiska perspektivet finns det då en hel del olika sätt att göra investeringar och fler sätt växer fram mer och mer.


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: