Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Tvåsiffrig ränta - Investera i fastighetsbranschen

Tvåsiffrig ränta - Investera i fastighetsbranschen

Rekordlåg sparränta och åtstramad utlåning. Genom att investera i fastighetsprojekt kan du undvika börsens svängningar men ändå få en god avkastning runt 8–12 %. Tessin är plattformen vars medlemmar har finansierat hundratals fastighetsaffärer.

Tessins VD Jonas Björkman har alltid varit intresserad av fastighetsinvesteringar, men liksom många andra privata sparare har han känt sig utestängd från marknaden. För att kunna investera i fastigheter har det tidigare krävts ett stort bankkonto och tillgång till slutna nätverk.

Idén med Tessin blev därför att ge privata sparare chansen att investera i fastighetsprojekt – utan mellanhänder och avgifter. Sedan starten 2014 har Tessin rest 1,4 miljarder i kapital fördelat på över 100 projekt.

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt.

Skapa ett konto här

Ökat kapitalbehov ger god avkastning

Behovet av alternativa finansieringskällor ökade markant i samband med att Basel III-reglerna infördes. Regleringarna i kombination med dagens marknadsläge har gjort att bankernas utlåning till byggprojekt har skärpts från omkring 80 procent till ca 50 procent av projektvärdet. Detta innebär att dagens fastighetsutvecklare måste ha mer eget kapital än tidigare för att få låna av banken.
I många fall är tillskottet från Tessins medlemmar avgörande för projektets genomförande, vilket medför att fastighetsutvecklarna är beredda att betala en god ränta på investeringen. Det förklarar varför den årliga avkastningen på Tessins projekt återfinns i ett förhållandevis högt spann på mellan 8 och 12 procent.

Från hyresbostäder till lekland och vindtunnlar

Tillsammans har Tessins medlemmar finansierat bostäder, industrihallar, lekland, samhällsfastigheter och vindtunnlar.
"Vår finansieringsform passar inte bara små- och medelstora fastighetsutvecklare, utan har även visat sig vara ett bra alternativ för större etablerade bolag att kunna accelerera byggtakten", berättar Jonas Björkman.

Att kunna erbjuda en stor bredd på fastighetsrelaterade investeringar är ett uttalat mål med sajten. Spararna ska själv kunna välja avkastning, risknivå och investeringshorisont. För att kunna investera i projekt via Tessin krävs en minimiinvestering på mellan 10 000 och 50 000 kronor. Samtliga lån som förmedlas på plattformen är säkerställda, ofta med pant och borgen.
"Vi tackar nej till projekt som inte uppfyller våra krav. Samtidigt vill vi vara tydliga med att det inte finns helt riskfria investeringar som ger god avkastning", säger Jonas Björkman.

Gensvaret har varit näst intill oväntat stort och Tessin har idag 40 000 medlemmar som tillsammans investerat miljardbelopp i fastighetsbranschen. Detta gör Tessin till Nordens största crowdfundingplattform.
"Under det senaste året har vi bockat av flera avgörande milstolpar, bland annat passerade vi miljarden i förmedlat kapital. Under 2019 har mycket fokus legat på vår expansion till Finland, och i slutet av mars lanserades det första finska projektet på plattformen! Vi har höga mål men med tanke på vår nuvarande takt känns ambitionsnivån mer än realistisk", säger Jonas Björkman.


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: