Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Fastighetsinvesteringar i ett tidigt projektstadie

Fastighetsinvesteringar i ett tidigt projektstadie

I dagens marknadsläge gör bankernas strama utlåning det extra svårt för fastighetsutvecklare att få bankfinansiering. Detta har resulterat i att allt fler har vänt sig till Tessin för att få lån i ett tidigare stadie i projektfasen. Det ökade trycket på plattformen har öppnat upp för flera intressanta investeringsmöjligheter för Tessins medlemmar. När man utvärderar projekt i tidiga skeden är det viktigt att titta på rätt riskfaktorer och säkerheter. I artikeln ger vi dig verktygen för att göra en rättvis riskbedömning av den här typen av fastighetsprojekt.

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt.

Skapa ett konto här

Vid alla investeringar, oavsett tillgångsslag, baseras investeringsbeslutet på förhållandet mellan risk och avkastning. På Tessin gör vi vårt bästa för att du som investerare själv ska kunna göra en rättvis bedömning av specifika risker som hör till respektive investeringsmöjlighet.

Ett vanligt, om än förenklat, sätt att bedöma risk i ett fastighetsprojekt är att titta på om det finns köpare och/eller hyresgäster till de ytor som uppförs. Dessa kriterier brukar normalt sett komma på plats senare i projektet, vilket innebär att den tidige finansiären måste se till andra aspekter vid sin riskbedömning.

Vid investeringar i tidiga projektskeden bör du, utöver din vanliga riskbedömning, undersöka följande aspekter extra noga:

  • Vilka står bakom projektet?

  • Vilka säkerheter backar upp investeringen?

  • Fastighetens läge: Vad är marken värd om bygget skulle stanna upp?

Erfaren projektägare

För att få marknadsföra sitt projekt på Tessins plattform måste man som fastighetsutvecklare uppfylla vissa kriterier. Vi tackar nej till projekt som inte uppfyller våra krav. Samtidigt vill vi vara tydliga med att det inte finns helt riskfria investeringar som ger god avkastning.

En viktig del av den totala riskbedömningen man gör som investerare är att göra ordentlig research kring bolaget bakom projektet man investerar i. Projektägarna som reser kapital via Tessin är i många fall återkommande kunder, om ett bolag har flera återbetalda projekt i ryggen är detta ofta ett bra tecken.

Säkerheter och riskbedömning

En viktig aspekt när man gör en riskbedömning, oavsett ingångsläge, är att studera de säkerheter som backar upp investeringen. Samtliga investeringsmöjligheter som förmedlas på Tessins plattform är säkerställda med pant och/eller borgen. Läs mer om olika typer av säkerheter här.

Den som går in som långivare i ett tidigt projektstadium får ofta tillgång till bättre säkerheter. Det beror på att det i många fall inte finns någon annan kreditgivare med i bilden, vilket gör att du som investerare kan erhålla exempelvis fastighetspant med bästa inomläge - s.k. bottenpant. Ur ett säkerhetsperspektiv innebär det ofta ett bättre utgångsläge än om du hade kommit in senare i projektet. Dock finns det andra risker av just den anledningen – byggnationen är i många fall knappt påbörjad, vilket ökar risken för oförutsedda hinder i exempelvis markarbetet. För att kompensera för den högre risk som ett tidigt projektstadium innefattar erbjuds investerare ofta fler säkerheter, till exempel aktiepant eller personlig borgen. Den som investerar i tidiga skeden kan ofta räkna med en högre ränta.

Fastighetens läge

Fastighetens läge är en av de viktigaste värdepåverkande faktorerna. Det är viktigt att ta hänsyn till det rent geografiska läget i landet, med även till vad det är som faktiskt byggs. Exempelvis tenderar studentbostäder som byggs nära ett stort universitet vara en lägesmässig fullträff, som i projektet Slutsålda studentbostäder i Linköping. Det är viktigt att komma ihåg att även om inget har byggts på själva marken ännu så kan en fastighet med ett bra läge fortfarande värderas högt, vilket är av stor betydelse när man investerar i ett tidigt stadie.

Via Tessin finansieras olika typer av fastighetsprojekt över hela Sverige. Under de närmsta dagarna kommer ett flertal nya projekt att lanseras på Tessins plattform. Skapa ett konto för att ta del av projekten!


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: