Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Tessins investerarskola #5: Värdemaximera mera

Tessins investerarskola #5: Värdemaximera mera

Inför din lägenhetsförsäljning så värdemaximerar du genom att fylla lägenheten med stora mängder snittblommor, citroner och märkestvålar. Mäklaren övertygar spekulanterna om att belåningsnivån i föreningen inte är något att oroa sig för samt att trafiken utanför fönstret ger en skön New York-känsla. Lite Manhattan mitt i Borås liksom.

Även kommersiella fastigheter ökar naturligtvis i värde med rätt åtgärder. Utöver uppenbara åtgärder som renoveringar och andra standardhöjningar så kan exempelvis följande åtgärder vara värdedrivande för kommersiella fastigheter:

1. Ändra användningsområde

Fastighetens värde baseras på dess användningsområde och möjliga intäkter. Exempel på åtgärder som kan vara värdedrivande är att bygga bostäder på åkermark, att omvandla hyresrätter till bostadsrätter samt att ändra mixen av hyresgäster.

2. Dela upp fastigheten

Många fastigheter har en större tomt än vad som är absolut nödvändigt för den verksamhet som bedrivs i fastigheten. Att sälja av en del av tomten är ett enkelt sätt för att få loss kapital, höja avkastningen och öka lönsamheten.

3. Hyreshöjning

Undersök hyresnivån i närområdet – för låga hyror är inte bara förödande för de löpande intäkterna utan även för fastighetens värde.

4. Refinansiera

Värdet på fastigheten kan påverkas av låne- och räntenivåer. Det gäller att analysera fastighetens finansiella status för att hitta rätt nivå mellan eget kapital och lånat kapital. Rätt finansiering kan ge ett högre marknadsvärde.


Du har väl inte missat övriga delar i Tessins investerarskola?

Du kanske även gillar: