Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Tessins investerarskola #2: Förstå investeringen

Tessins investerarskola #2: Förstå investeringen

Att förstå vad man investerar i är A och O för alla typer av investeringar. För att gå till botten med vad man verkligen investerar i bör man noggrant fundera på nedanstående.

1. Gör en grundlig due diligence

Due diligence är den process då investeraren undersöker och sätter sig in i investeringen. Verkar kalkylerna rimliga? Vad har fastighetsutvecklaren för ”track record” och finansiell styrka? Står beräknad avkastning i rimlig proportion till bedömd risk? Hur känns värderingen? Vad har det finansiella instrumentet du investerar i för egenskaper?

En grundligt utförd due diligence kan leda till att du till sista avstår från investeringen. Men den kan lika gärna leda till att du inser att investeringen är bättre än du först trodde och därför är beredd att investera mera. Oavsett så är detta en oumbärlig övning för varje seriös investerare.

2. Förstå den lokala fastighetsmarknaden

För att fullt ut kunna förstå investeringen så måste du vara införstådd i den lokala fastighetsmarknaden.

Är det hyreslägenheter, bostadsrätter, radhus eller villor som efterfrågas i det specifika läget? Hur ser försäljningspriser och hyresnivåer ut? Sker det inflyttning till orten? Hur ser inkomstnivåerna ut? Hur ser kommunikationerna ut? Är nybyggnationer planerade påverkar det investeringen positivt eller negativt? Påverkar förändringar i den allmänna konjunkturen din investering positivt eller negativt?

3. Vilken investeringshorisont?

Vissa investeringar har en tidshorisont på omkring 12 månader medan andra inte har någon specificerad tidshorisont. Innan du genomför en investering bör du bestämma dig för hur länga du kan undvara investerat belopp. Många investeringar kan också ha begränsad eller ingen likviditet, innebärande att det kan vara svårt att ta sig ur en investering i förtid.

4. Vilken risknivå?

Generellt brukar investeringar i exploateringar och nyproduktioner anses mer riskfyllda, och därför kräva högre avkastningsnivåer, än till exempel förvärv av befintligt kontorsfastighet.

Kontorsfastigheten anses i sin tur mer riskfylld än investering i ett befintligt bostadshyreshus. På samma sätt anses investeringar på mindre orter och utflyttningsorter mer riskfyllda än investeringar i större städer och i städer med tillväxt. Det är viktigt att förstå risknivån i den enskilda investeringen för att kunna avgöra om det är en risknivå som passar din investeringsportfölj och för att avgöra om avkastningen står i rimlig proportion till beräknad avkastning.


Du har väl inte missat övriga delar i Tessins investerarskola?

Du kanske även gillar: